Articles by "Tarih"

Tarih etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Aslan ve Unicorn - George Orwell

EORGE ORWELL (Eric Arthur Blair)’in “Aslan ve Unicorn” adlı kitabı “Hayvanlar Çiftliği”, “1984” ve “Brimanya Günleri”nden sonra Türkçeye çevrilen dördüncü eseri. Orwell bir politik teorisyen değildir ama buna en fazla yaklaştığı yer “Aslan ve Unicorn”dur. Politika konusunda bir “deha” olduğu söylenemezse de, değerlendirmelerini çözümleyici bir zeka, açık ve edebi bir anlatımla yapması gücünü arttırmaktadır. 
 • Kitap Adı: Aslan ve Unicorn
 • Yazar Adı: George Orwell
 • Yayınevi: Sokak Yayınları
 Aslan ve Unicorn - George Orwell

Aslan ve Unicorn - George Orwell

[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Dahi Diktator - A.M. Celal Şengör

Atatürk hâlâ önemli mi bizim için? Çok önemli. Peki akıl bizim için önemli mi, aklımızı kullanmak zorunda mıyız? Buna verilecek cevap neyse, Atatürk'ün bugün bizimle ilgili olup olmadığı, onun adını hatırlayıp hatırla-mamız, onun yaptıklarından ders alıp almamamız gerektiği ortaya çıkacaktır. Kendisinin de söylediği budur.

Atatürk bize aklın neler yapabileceğini göstermiştir. Bunun mümkün ol-duğunu göstermiş; ama "Ben böyle diyorum, böyle yapın" dememiştir. Bilakis, "Ben hiçbir şey söylemiyorum, sadece aklınızı rehber edinin" demiştir. Yaptığı bütün inkılapların gayesi de aklın rehberliğinde Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağa uygun, bütün mana ve biçimiyle uygar bir toplum haline dönüştürmektir.

Atatürk bir diktatör mü, değil mi? Son yıllarda yazılmış en iddialı Atatürk kitabı olmaya aday bu eserde bu ve daha birçok sorunun cevabını bulacaksınız.
 • Kitap Adı: Dahi Diktator
 • Yazar Adı: A.M. Celal Şengör
 • Yayınevi: Ka Kitap
 Dahi Diktator - A.M. Celal Şengör

Dahi Diktator - A.M. Celal Şengör

[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Kurtlarla Koşan Kadınlar - Clarissa P. Estes

İnsanlık tarihi boyunca bastırılmış ve örselenmiş kadınların durumunu sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan ele alan çok sayıda inceleme yapıldı. Her inceleme, kadınları “tanımlama ve çözme” açısından farklı yöntemler önerdi. Bu önermelerin ne ölçüde kadının doğasına ilişkin isabetli tespitler yaptığı ve alternatifler sunduğu ise tartışmalı bir konudur. Clarissa P. Estés, Kurtlarla Koşan Kadınlar’da gerçekten farklı bir önermede bulunuyor; kadınlar için yalın, uygulanabilir ve doğal çözümler öneriyor. 19. yüzyılla birlikte insanlığın doğadan kopuşu ve duygulara yer vermeyen kapitalist bir endüstri çarkının içinde kayboluşundan yola çıkarak, kadınların yapması gereken ilk şeyin içlerindeki doğal sesi keşfetmek olduğunu söylüyor ve kadınların içlerinde yatan sınırsız güç ve yaratıcılığın, kurtların doğal yabanıllığında yattığı savını ileri sürüyor. Kadınların çoğu zaman farkında olmadan içselleştirmek zorunda bırakıldıkları eziklik ve yetersizlik duygusuna, bastırılmış cinsel güdülerine çok değişik bir malzemeden yaklaşıyor: masallar! İnsanlığın ortak bilinçaltının aynaları olduğunu düşündüğü masallar aracılığıyla kadın psişesinin derinliklerine iniyor ve birçok açmazdan kurtulmalarına yardımcı olacak masal tadında terapiler uyguluyor. Estés’e göre, kurtlarla kadınlar arasında, vahşilikleri, zarafetleri ve içinde yaşadıkları topluluğun üyelerine duydukları bağ açısından psişik bir benzerlik vardır. Kurtlar ve kadınlar arasındaki bu benzerlik, Vahşi Kadın arketipinde ortaya çıkar. Estés’in ilginç örneklerle betimlediği bu arketip, doğayla bağlarını koparmamış ve seçimlerini yaparken duygularını temel alan kadınları içeriyor. Kitaptaki farklı kültürlerden derlenen masallar, kadınların ilişkileri, kişisel imgeleri ve hatta bağımlılık gibi temalar çevresinde gelişiyor. Örneğin Afrika kökenli bir öykü, kadının ikili doğasını yansıtıyor; Ortadoğu’ya ait bir masal, sıradan bir kilim gibi görünen büyülü bir halının toplumun önyargılarını ve görünüşe ne kadar kolay aldandığını ortaya koyuyor. Yayımlandığında büyük övgüler almış bu sıradışı kitap, okuru kadınları vahşi derinliklerine doğru heyecanlı bir yolculuğa çağırırken, kadın psişesinin bugüne dek hazırlanmış en büyük sözlüğü olarak da okunabilir. Kurtlarla Koşan Kadınlar, kadınlarla vahşi bir noktada buluşmak isteyen erkekler için de vazgeçilmez bir rehber özelliği taşıyor. “Gülme, kadın cinselliğinin gizli tarafıdır; fizikseldir, temeldir, tutkuludur, hayat vericidir ve bu yüzden uyarıcıdır. Genital uyarılma gibi bir hedefi olmayan bir cinsellik türüdür. Sadece o an için, bir sevincin cinselliğidir; özgürce uçan, yaşayıp ölen ve kendi enerjisiyle yeniden yaşayan hakiki ve şehevi bir sevgidir. Kutsaldır; çünkü fazlasıyla iyileştiricidir. Şehevidir; çünkü bedeni ve onun duygularını uyandırır. Cinseldir; çünkü heyecan vericidir ve haz dalgalarına neden olur. Tek boyutlu değildir; çünkü gülme insanın kendisi kadar başkalarıyla da paylaştığı bir şeydir. Bir kadının en vahşi cinselliğidir. ”
Kitap Adı: Kurtlarla Koşan Kadınlar
Yazar Adı: Clarissa P. Estes
Yayınevi: Ayrıntı Yayınları
 Kurtlarla Koşan Kadınlar - Clarissa P. Estes

Kurtlarla Koşan Kadınlar - Clarissa P. Estes

[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Tarihte Neler Olmadı Ki - A. Timur Bilgiç

Tarihte Neler Olmadı Ki - A. Timur Bilgiç

Tarih yaşandıkça yazılır. Yaşanmamış ve yaşanmayacak tarihler yazmak sadece film senaristlerinin işidir. Bu filmlerde seyredenle oynayan hep aynı kişidir. Tarih ne elle ne de dille yazılır. Tarih sadece ve sadece yürekle yazılır. Geçmişin tarihini tarihçiler, geleceğin tarihini ise kahramanlar yazar. Zaten onlar geleceğimizden bize el uzattıkları için kahramandırlar. Tarih, toplumların belleğidir. Belleğini yitirmiş bir toplum, büyümemiş, olgunlaşmamış ve yaşlanmamıştır. Eğer her başarı olanakların, birikimlerin, gereksinmelerin ve emeğin ürünüyse, en önemli birikim deneyimlerdir, yaşanmışlardır ve bu yaşanmışlıklardan çıkarılan derslerdir. İnsanlığın ilk alet yapımıyla başlayan ve günümüze dek uzanan bir sürecin kesintisiz öyküsüdür bu kitap. Bizim için, bu öyküden çıkarılacak çok dersler, çok bilgiler var. Bu derslere, bilgilere dayanarak yapılacak çok şeyler var. Sadece olayları bilmek yetmez kuşkusuz olayların neden ve sonuçlarıyla değerlendirmesinin yapılması, yorumlanması, eleştirilmesi ve tartışılması da gerekir. Bu kitapta sadece olaylar var. Gerisi okuyucularımıza kalmıştır. Güzel, çirkin geçmişten güzel geleceklere...
 • Kitap Adı: Tarihte Neler Olmadı Ki
 • Yazar Adı:A. Timur Bilgiç
 • Yayınevi: Barış Kitap

 Tarihte Neler Olmadı Ki - A. Timur Bilgiç

Tarihte Neler Olmadı Ki - A. Timur Bilgiç

[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Gılgameş Destanı - Muazzez İlmiye Çig

Gılgameş Destanı - Muazzez İlmiye Çig

TARIHTE ILK KRAL KAHRAMAN GILGAMES 

 

Gilgames, sarayin Firat Nehri'ne bakan bölümünde oturmus, nehrin sakin sakin akan sularini, sularin üzerinde salina salina gidip gelen tekneleri, yelkenlileri izliyor, bir taraftan düsünüyordu. Omuzlarina kadar inmis siyah saçlari, kir düsmeye baslamis sakali ve biyiginin süsledigi yüzü. deri elbisesinden açik kalan kol ve bacaklarinin adaleleri, uzun boyu, iri gövdesi ile bir taraftan çok yakisikli, bir taraftan çok güçlü görünüyordu. Halki onu kendilerinden çok üstün ve farkli bulduklarindan, onda bir Tanrisallik var diye düsünmüs ve vücudunun üçte ikisinin Tanri, üç te birinin insan olduguna inanmislardi. Bu yüzden annesinin Tanriça Ninsun, babasinin da, kendisinden bir önceki Kral Lu-galbanda oldugunu söylüyorlardi. 

Gilgames, Uruk sehrinin kraliydi. Onun kral olusu hakkinda da garip bir öykü vardi. Sözde babasi kendinden iki önceki Uruk Krali olan Emmerkar imis. Bir gün Kral'a bir falci, kizinin bir oglu olacagini, büyüdügünde krali, yani dedesini öldürerek kralligi elinden alacagini söylemis. Bunun üzerine Kral, kimseyle beraber olmamasi için, kizini bir kuleye kapatmis.

Kitap Adı: Gılgameş Destanı
Yazar Adı: Muazzez İlmiye Çig
Yayınevi: Kaynak Yayınları
 Gılgameş Destanı - Muazzez İlmiye Çig

Gılgameş Destanı - Muazzez İlmiye Çig

[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Abdülhamidin Cinci Hocası - Süleyman Tevfik Özzorluoğlu

Abdülhamidin Cinci Hocası - Süleyman Tevfik Özzorluoğlu

II. Abdülhamid tarikatlara özel bir önem vermiş, bunların yemek ve aydınlanma gibi masraflarını bizzat kendi karşılamış, harap halde olan tekkelerin onarımlarını yaptırıp, tarikat büyüklerinin türbelerini tamir ettirmişti. Arap vilayetleri ve Afrika'daki nüfuzlu tarikat şeyhlerine nişan ve rütbeler ihsan etmenin yanında maaşlar da bağlayan Padişah, Ebü'l-Hüda Efendi, Zafir Efendi gibi şeyhleri yanında tutarak onların nüfuzlarını kullanmıştı. 
Abdülhamid sarayda, çeşitli tarikatları ve bu müesseselerin temsilcilerini yakın ilişkiler kurarak kendisine yaklaştırmıştır. Öyle ki Abdülhamid'in neredeyse o dönem için mevcut hemen her tarikata üye olduğu düşüncesi yaygınlık kazanmıştır. İstanbul'daki, Osmanlı coğrafyasındaki büyük tarikat kollarının hemen hepsiyle yakından ilgilenilmiş, pek çok maddi ihtiyaçları karşılanmış, devlete karşı yükümlülük olarak algılanabilecek pek çok işlemden muaf tutulmuşlardır. Müslümanların yoğun yaşadığı yerlerdeki günlük yaşantının İslami şartlara çok daha uygun olmasını sağlamaya yönelik düzenlemeler, cami çevrelerinin düzenlenmesi gibi, din kitaplarının devlet matbaasında çok sayıda bastırılıp dünyanın her tarafına dağıtılması gibi uygulamalar devletin bu yönünü veya halifenin bu yönünü çok daha fazla ön plana çıkarmıştır. II. Abdülhamid döneminde, özellikle ilk ve orta öğretimde müfredatta din derslerinin sayısını arttırmaya yönelik düzenlemeler de yapılmıştır.
Kitap Adı: Abdülhamidin Cinci Hocası
Yazar Adı: Süleyman Tevfik Özzorluoğlu
Yayınevi: İthaki Yayınevi
 Abdülhamidin Cinci Hocas
Abdülhamidin Cinci Hocası - Süleyman Tevfik Özzorluoğlu Ekitap İndir
[alert title="LÜTFEN DİKKAT!" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip sonra "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Gazi Mustafa Kemal Atatürk - İlber Ortaylı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk - İlber Ortaylı

2018'de büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 80. ölüm yıldönümünde anacağız. Çağını etkileyen bir büyük filozof veya fizikçinin kurduğu düşünce sisteminin uzun zaman değişmeyen etkisinden bahsedilebilir. Ancak devlet adamları ve politikacılar için böyle bir ölümsüzlük hali ve özlem pek söz konusu değildir. Bir müzisyen veya bir ressamdan bahsedecek olursak o zaman Nietzsche’nin terimiyle Dionisyen sanatlar adına rey vermek gerekir. Fransa’nın ünlü politikacı ve düşünürü Edouard Herriot’nun Beethoven için söylediği sözler bir değişmez örnek olarak gösterilebilir. “Diğer gezegenlerden gelenlerin, sizin parlak neyiniz var?” sorusuna karşılık, “Beethoven’in 9. Senfonisi’ni gösteririm" demiştir. Şüphesiz ki böyle bir değerlendirmeyi 20. yüzyılın büyük liderleri için yapmak zordur; fakat aralarında bir tanesi vardır ki ülkesinin ve çevre dünyanın şartları onu hâlâ istisnai bir mevkide tutmaktadır.
 • Kitap Adı: Gazi Mustafa Kemal Atatürk
 • Yazar Adı:İlber Ortaylı
 • Yayınevi: KRONİK KİTAP

Gazi Mustafa Kemal Atatürk - İlber Ortaylı

İMPARATORLUĞU DİRİLTEN NESİL

1880’liler Kuşağı

TARİH yazarken hem Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılışından hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bahsetmek durumundayız. Tarihçi ve hukukçu olarak bu bakış açısı normal gibi görünmektedir; zira aslında adı değişse de devlet devam etmiştir. Nitekim Osmanlı ve Cumhuriyet arasındaki ilişki, basit bir haleflikten ibaret değildir. Ortada bir imparatorluğun yıkılışı, belki de daha doğru bir tabirle dağılışı, vardır. Devleti yaşatan kadrolar devam etmiş ve Cumhuriyet’i kurmuşlardır. Bunların idealleri hiç şüphesiz ki mutlak bir monarşiye, bir şark despotizmine sempati ve bağlılık duymaya dayanmıyordu. İçlerinde muhafazakâr diye tanımladıklarımız bile hükümdarlarına, o zamanlar ancak Britanya ve İskandinav monarşilerindeki kadar bağlılık gösteriyorlardı. Devlet ve hukuk düzeni konusundaki anlayışları daha ilerideydi. Şu bir gerçektir ki Osmanlı askerî seçkinleri, 1826’da klasik askerî örgütlerin ilgasından ve yeniden teşkilâtlanmasından itibaren, Avrupa’daki ya da dış dünyadaki meslekdaşları gibi modern fenne ve tekniklere bağlı, buna göre de modern dünyanın gereğini kavrayan düşünce ve davranıştaki gruplardan oluşuyordu.
 Gazi Mustafa Kemal Atatürk - İlber Ortaylı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk - İlber Ortaylı Ekitap İndir
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Aknerli Grigor - Moğol Tarihi

Aknerli Grigor - Moğol Tarihi

Moğol tarihine dair Ermeni kaynaklarından, Vardapet Vanagan[1], Gence’li Kiragos[2], Tarihçi Vardan[3] ve Stephanos Orbelyan gibi yazarların eserlerin yanı sıra, Akner’li Grigor’un, tercümesini sunduğumuz bu eseri, Yakın Doğu’daki Moğol istilası tarihi ile ilgili önemli bir boşluğu doldurmaktadır.
Okçu Millet’in Tarihi adını taşıyan bu eserin, yakın zamana kadar Rahip Mağakya adlı kimliği bilinmeyen bir şahsın eseri olduğu zannedilmiş ve 1870 yılında St. Petersburg’da yayınlanan metin ile K. Patkanian’ın Rusça (1871) ve Brosset’nin Fransızca[4] tercümeleri aynı isimle basılmıştır. Aynı yıl (1791) Kudüs’te yayınlanan metin ise, Müverrih Vardan’a atfedilmiştir. Fakat son yıllarda yapılan araştırmalar sonucunda, Okçu Millet’in Tarihi adlı bu eserin yazarının Mağakya veya Vardan değil, Kilikya’nın Akneri-Vank Manastırı’nda görevli rahiplerden Grigor olduğu ortaya çıkmıştır.
 • Kitaptan Adı: Moğol Tarihi
 • Yazar Adı: Aknerli Grigor
 • Çevirmen: Hrand D. Anreasyan
 • Yayınevi: Yeditepe Yayınevi

Kitaptan Alıntı

Gürcü ve Ağuvan prenslerinin haraca bağlanması. Ermeni Vardapet’i Vanagan.

Büyük ve bağımsız Gürcü ve Ağuvan prensleri, isteyerek ya da istemeyerek Moğollar’ın haraçgüzarı oldular. Prensler, yukarıda da belirttiğimiz gibi kendileri için Moğollar tarafından belirlenen vergiyi düzenli olarak veriyorlar, güç ve yetenekleri oranında süvari askerleriyle Moğollarla beraber khalan’a[63] gidiyorlar, onlarla birlikte, Moğollara tâbî olmayan şehir ve kaleleri ele geçirip tahrip ediyorlar, halkını esir alıyorlardı. Erkekler, kadınlar, papazlar ve keşişler acımasızca kılıçtan geçiriliyorlardı. Moğollar esir aldıkları diyakosları kendilerine köle yapıyorlardı. Hıristiyan kiliselerini zerre kadar korku duymaksızın yağma ediyorlar, azizlerin kutsal emanetlerini, süslemelerini kopardıkları haçları ve kitapları sanki değersiz şeylermiş gibi yerlere atıyorlardı.
 Aknerli Grigor - Moğol Tarihi
Aknerli Grigor - Moğol Tarihi
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Mehmet Saray-Türkiye ve Yakın Komşuları

Mehmet Saray-Türkiye ve Yakın Komşuları

“Türkiye ve Yakın Komşuları” adlı bu çalışmayı hazırlamamın en büyük nedeni, aydınlarımızı, kamuoyunu ve sevgili gençlerimizi Türkiye’nin komşuları hakkında bilgilendirmek ve yakın çevremizde olup bitenlere dikkatlerini çekmektir. Herşeyden evvel şu gerçeği unutmamamız gerekir: Türk milleti Orta Doğu, Balkan ve Kafkas ülkelerinin halkları ile geçmişte uzun asırlar birlikte yaşamıştır. Bu birliktelik nasıl ve kimler tarafından bozulmuştur, bunu bilmek ve unutmamak gerektiğine inanıyorum. Türki-yemizin coğrafî ve stratejik konumunu unutmadan, çevremizde neler olup bittiğini, dış güçler tarafından neler yapılmak istendiğini, bu güzel ülkenin onurlu insanları olarak onları bilmek mecburiyeti, bizler için ekmek-su kadar önemli bir ihtiyaçtır.
 • Kitap Adı: Türkiye ve Yakın Komşuları
 • Yazar Adı: Mehmet Saray
 • Yayınevi: ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ

Kitaptan Alıntı

TÜRKİYE VE BALKANLAR

Bu üzüntülerle dolu son devir hadiselerine rağmen cumhuriyetin kurucusu Atatürk, asırlarca birlikte yaşadığımız Balkan ülkelerine dostluk elini uzatmış, aralarındaki bazı ihtilâfları hallederek, Türkiye ile birlikte Balkan Paktını kurmalarını sağlamıştır. Atatürk’ün gösterdiği bu jest ve hoşgörü, Türk milletinin bilhassa Balkan Slavlarından gördüğü kötü muameleyi unuttuğunun bir işareti olmuştur. Fakat, İkinci Dünya Harbinden sonra Balkanlarda kurulan komünist idareler, haksız ve gereksiz bir şekilde, Türkiye aleyhtarı faaliyetlere ve propagandalara girişmişler, Atatürk’ün büyük emekler ve ümitlerle kurduğu Balkan dostluğunu yok etmeye çalışmışlardır. Bulgaristan’da, Yugoslavya’da ve hatta Arnavutluk’taki komünist rejimler Osmanlı devrinde cereyan etmiş olayları saptırarak, Türkiye ve Türkler aleyhinde propagandalarını sürdürmüşlerdir. Burada bir hususu anlamaya elbette bizlerde çalışmalıyız. Balkanlı milletlerin dört asrı aşkın Osmanlı idaresinde kalmalarının verdiği psikolojik rahatsızlığı yok farz etmek elbette mümkün değildir. Fakat, Osmanlı döneminde cereyan etmiş olayları velev ki saptırılmış da olsa bugünkü Türkiye halkına yönelik bir düşmanlık gibi devam ettirmek, hem tarihî gerçeklere aykırı ve hem de bugünkü insan hakları çağında komşuluğa ve insanlığa aykırı düşmektedir.
 Mehmet Saray-Türkiye ve Yakın Komşuları
Mehmet Saray-Türkiye ve Yakın Komşuları
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Bernard Cornwell - Cehennem Şavaşçıları - Kutsal Kasenin Peşinde 2

Bernard Cornwell - Cehennem Şavaşçıları - Kutsal Kasenin Peşinde 2

Thomas kılıcmdaki çektikleri inceledi. Kılıç kullanmayı öğrenmesi gerekiyordu, yoksa bir kılıçla öldürülecekti. Başını kaldırıp Sir Geoffrey’in adamlarına baktı. “Gidip bir sonraki kaleye yapılacak saldırıya yardım edin,” dedi. Adamlar ona bakakaldılar. “Gidin!” diye parladı. Adamlar ürkek bir şekilde batıya doğru koştular.
Thomas kılıcını Roncelets Lorduna uzattı. “Onu kasabaya götür,” dedi Robbie’ye, “ve iyi koru.”
“Ya sen?” diye sordu Robbie.
“Will’i gömeceğim. O benim dostumdu.” Will Skeat için gözyaşı dökmesi gerektiğini düşünüyordu, ama gözlerinde hiç yaş yoktu. En azmdan şimdilik. Kılıcını kınına soktu, sonra Robbie’ye gülümsedi. “Eve dönebilirsin, Robbie.”
“Dönebilir miyim?” diye sordu Robbie şaşkınlıkla.
Bernard Cornwell - Cehennem Şavaşçıları - Kutsal Kasenin Peşinde 2

Şafak Altun - Popüler Ekonomi Masalları

Şafak Altun - Popüler Ekonomi Masalları

Her ne kadar ekonomi, çok teknik bir bilim gibi gö­zükse de aslında günlük hayatımızın bire bir içindedir ve içinde yüzlerce öyküyü barındırır. Öte yandan, biliriz ki her şeyin ilacı olan “zaman” aynı şekilde her şeyi de unut­turur. Yıllara damgasını vurmuş olaylar ve kişiler, “miatla­rını” doldurur ve yeri geldiğinde tarihin tozlu sayfaların­da yerlerini alır. Aynen Popüler Ekonomi Masalları’nda kimi maddelerin karşılaştığı son gibi. Kitapta kimileri için tanıdık gelen bazı maddeler, kimileri için hiçbir anlam ifade etmeye­bilir. Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında gündemde olan ve en çok tartışılan konuların başında gelen “Affairiste” kavra­mı bugün için hiçbir şey ifade etmez, fakat yakın tarihte gerçekleşen “Erke Dönergeci” olayı gündeme geldiğinde yüzümüzde bir tebessüm oluşur.
 • Kitap Adı: Popüler Ekonomi Masalları
 • Yazar Adı: Şafak Altun
 • Yayın Evi: Elma Yayınevi

Kitaptan Alıntı

Olaylar, Atatürk’ün Selanik’te bulunan evinin bomba­landığı haberinin duyulmasıyla başladı. Dönemin akşam gazetelerinden biri olan DP yanlısı İstanbul Ekspres, 290 bin adetlik ikinci baskısını yaptı. Akşam saatlerinde daha önce örgütlenen ve bayraklarla Taksim’e yürüyen gruplar, “Ya Taksim Ya Ölüm” ve “Kıbrıs Türk’tür” sloganları atma­ya başladılar. Gruplar ilk önce, Tünel’de bulunan Rum ga­zetelerine saldırdı, ardından da yakıp yıkma olaylarına gi­rişti. Olaylar kısa sürede İstanbul’un birçok yerine sıçrar­ken, yakıp yıkma olayları daha sonra yağma ve talana dö­nüştü. Dükkânlara zorla girilerek içerdeki eşyalar ve mal­lar sokaklara atılıyordu. İstiklal Caddesi yerlere atılan ku­maş ve çeşitli eşyalar nedeniyle yürünemeyecek duruma gelmişti. 
Şafak Altun - Popüler Ekonomi Masalları
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Suzan Seslenir - Ramses

Suzan Seslenir - Ramses

Antik Mısır tarihinin belki de en önemli firavunu olan II. Ramses, Mısır tarihinin Yeni Krallık hanedanlığı döneminde uzun yıllar tahtta kalarak Eski Mısır tarihine damgasını vurmuştur.

Nil nehri kıyısında kurulan Mısır, tarıma elverişli arazisi ile eski dünyanın medeniyet merkezlerinden biridir. Dünyanın en eski medeniyet ve kültürüne ev sahibi yapması ile Mısır, öteden beri değişik kavimlerin çekim merkezi olmuş ve sürekli dışarıdan göç almıştır. Kuzey ve doğusunun denizle, Batı ve güneyinin ise çöl ve Afrika’nın görece az nüfuslu Afrika toprakları ile çevrili olması Mısır’ın dış dünya ilişkilerinin sınırlı gelişmesine yol açmış, bu durum Mısır medeniyetinin diğer uygarlık ve medeniyetlere oranla dış etkilere daha az açık olmasını sağlamıştır.

Kitaptan Alıntı

İnsanoğlunun Mısır’daki ilk izleri Eski taş çağı (paleolitik) zamanına kadar gider. Bu dönemde insan toplulukları henüz merkezi siyasal birlikten uzak, doğanın bağrında bir yaşam sürüyorlardı. Mısır’da siyasal birliklerin ve toplumsal örgütlenmelerin embriyonik hali Eskitaş çağının sonlarına tekabül eder. İlk merkezi siyasal yapı, Yukarı Mısır’ın kuzeyinde yer alan Hierakonpolis’te kurulmuştur.
Ekitap İndir
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Jonathan Margolis - Orgazmın Mahrem Tarihi

Jonathan Margolis - Orgazmın Mahrem Tarihi

Evliliklerinin altmışıncı yılında büyükannemle büyükbabam çıplakken birbirlerine daha hiç bakmamışlardı. Ben de annemi hiç çıplak görmedim.

Oysa benim çocuklarım anne babalarının çırılçıplak hoplayıp zıplamalarına o kadar alışmışlardır ki, arkadaşları evimizde kaldıkları zaman bazen bize, “Bir şeyler giyseniz iyi olur," diye hatırlatma gereği duyarlar.

20. yüzyıl sonlarının önemli bir cinsel liberalizm zamanı olduğunun söylenmesi bile gerekmez. Ben büyükbabamlarınki gibi cinsel hayatı aklıma bile getiremem. Çünkü öyle bir hayatın Thomas Hob-bes’un tanımladığı türden bir ilkel hayata benzeyeceğini düşünürüm: “pis, kaba ve kısa".

Yine de aklımızda kendi zamanımız ve kültürümüzün icat ettiği cinsellik olursa, kuşak olarak kendinden emin olma tuzağına düşeriz.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, her gün 100 milyondan fazla cinsel ilişki olmaktadır. Erkekler ve kadınlar belki de yaklaşık 100 bin yıldan beri eğlence amaçlı cinsel ilişki yaşamaktadırlar. lşlemi devam ettirirsek -ve M.Ö. 98.000’den bu yana dünya nüfusunun hayli arttığını da hesaba katarsak- insanoğlunun bugüne değin 1.200 trilyon kez seks yaptığını söyleyebiliriz.

Elbette bu ilişki her seferinde kötü olmuş olamaz.
Ekitap İndir
[alert title="LÜTFEN DİKKAT!" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip sonra "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Richard Tillinghast - İstanbulun Tarihi, Kültürü ve Yaşamı Kadim Bir Şehrin Hikayesi

Richard Tillinghast - İstanbulun Tarihi, Kültürü ve Yaşamı Kadim Bir Şehrin Hikayesi

Yazar, araştırmacı ve seyyah Richard Tillinghast, 50 yıla dayanan gözlemleri ve yaptığı kapsamlı araştırmalar ışığında İstanbul’un imparatorluklar şehrinden bir metropole dönüşümünün hikâyesini anlatıyor. Şehrin Bizans, Osmanlı ve Türk köklerinden beslenen sanatının, mimarisinin, kültürünün, tarihinin, edebiyatının ve mutfağının bütün detaylarına iniyor. Tillinghast rehberliğinde şehrin sokaklarını, müzelerini, saraylarını, camilerini, kiliselerini, restoran ve çarşılarını gezerken hem Konstantinopolis’i hem de İstanbul’u bir arada yaşadığınızı hissedeceksiniz. Roman tadındaki bu kitapta Bizans imparatorları, din adamları ve saray eşrafının hayaletleri Osmanlı sultanları, şairler ve dervişlerle kol kola geziyor. İstanbul’un tarihi, kültürü ve yaşamı hakkında bir rehber niteliğinde olan bu kitabı okuduğunuzda Şehirlerin Kraliçesi İstanbul’u yeniden keşfedeceksiniz.

Kitaptan Alıntı

Bir şehir kendine ait anılarıyla, yaşayan bir varlıktır. İstanbul’un hatırladıklarını ve hatta unutmaya çalıştıklarını ne kadar çok bilirsek özüne o kadar yaklaşmış oluruz. İstanbul’un kendine has sesleri vardır. Boğaz’dan geçen gemilerin düdükleri, martıların çığlıkları, taksilerin kornaları, Kapalıçarşı etrafındaki atölyelerde harıl harıl bakır ve pirinç döven zanaatkarlar, işportacılık yapan sokak satıcıları ve gün doğmadan başlayıp karanlık çökene dek düzenli aralıklarla günde beş kez ibadete davet eden, ezberlerdeki ezan sesi.

Ve İstanbul’un kendine özgü kokuları da vardır. Kömür ateşinde pişen kuzu kebabı ve mısır, tekne ve kamyonlardan çıkan dizel egzoz dumanı, sigara dumanı, 2000 yıllık kanalizasyon sisteminden kaynaklanan tarifi imkânsız güçlü foseptik kokusu ve bütün bu kokuların çözüldüğü zindeleştiren tuzlu deniz kokusu.. . Sıcak bir günde insan incir ağacının kekremsi kokusu ve akasya ağacının tatlı rayihasıyla can bulur.

Sonbaharın ilk günlerinde binlerce leylek ve büyük yırtıcı kuşlar Avrupa’dan Afrika’ya uzanan göç yolu üzerindeki bu şehri katederler. Baharda ise geri dönüp kuzeye yönelirler. Gökyüzü bu kuş sürüleri ve kanat çırpma sesleriyle dolar. Leylekler kuş dünyasının anarşistleridir. Kazlar gibi belli bir sırada ya da V düzeninde uçmaz, bütün gökyüzüne darmadağınık bir şekilde

yayılırlar. Acem Yahudisi İstanbullu şair Murat Nemet-Nejat anı kitabı İstanbul Noirda. bu göçün daha büyük bir yapının simgesi olduğundan bahseder.

(...) İstanbul kuşların farklı göç yollarının üzerinde yer alır. Doğuyla Batı’nın kucaklaştığı, Bizans ve İslam’ın kaynaştığı bir yer olmanın ötesinde insana özgü bir yansıma olan İpek Yolu gibi milyonlarca yıldır süregelen doğal bir akışın merkezi konumundaki bir geçiş noktasıdır. Kaç defa tahrip edilmiş ve her seferinde yeniden inşa edilmiş, daha kesin bir ifadeyle sayısız kereler ağır bir hüzün içeren tarihini yeniden yaratarak bir kez daha tasvir edilmiştir. Ancak bu değişiminin temelinde, bilinçaltında deneyimlenen derin ve kaçınılmaz bir süreklilik yatmaktadır. Karmaşa ve şifanın bütünlüğü arasındaki bu diyalektik, şehrin kalbindedir.
Ekitap İndir
[alert title="LÜTFEN DİKKAT!" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Kaan Çaydamlı - Dada Manifestoları

Kaan Çaydamlı - Dada Manifestoları


Sanat "acilen" Ameliyat Edilmelidir!

Hugo Ball, 5 Şubat 1916'da Zürih'te "Cabaret Voltaire" adını verdiği sanatçılar lokalini açtı. Bu, Dada'nın kamuya açık en önemli kurumunun doğuşu anlamına geliyordu. Berlin'den Zürih'e gelmiş olan dadacı Richard Huelsenbeck şu yorumu yapmıştı: " Dada, yüreklilik, küçümseme, üstünlük, devrimci karşı koyuş; egemen mantığın, toplumdaki hiyerarşinin yok edilmesi, tarihin yadsınması, köktenci bir özgürlük, anarşi, burjuvanın yok edilmesi anlamına gelir." Bu sanatçılar topluluğu burjuva ile savaş ve düşünce yoksulluğunu özdeşleştiriyordu.

Kitaptan Alıntı

DADA: ZÜRİH VE BERLİN[1] M. Brauneck “Edebi boş kafaların dünyayı düzeltme kuramlarına karşı. Yazı ve resimde dadacılıktan yana...” (Dadacılık Bildirgesi, 1918) Hugo Ball, 5 Şubat 1916’da Zürih’de “Cabaret Voltaire” adını verdiği sanatçılar lokalini açtı. Bu, Dada’nın kamuya açık en önemli kurumunun doğuşu anlamına geliyordu. Berlin’den Zürih’e gelmiş 

olan dadacı Richard Huelsenbeck şu yorumu yapmıştı: “Dada, yüreklilik, küçümseme, üstünlük, devrimci karşı koyuş; egemen mantığın, toplumdaki hiyerarşinin yok edilmesi, tarihin yadsınması, köktenci bir özgürlük, anarşi, burjuvanın yok edilmesi anlamına gelir.” Bu sanatçılar topluluğu, burjuva ile savaş ve düşünce yoksul- luğunu özdeşleştiriyordu. Almanya’da, 1914’te, sanat ve bilim alanındaki aydınların büyük çoğunluğu, Batı kültürü adına, kültürü koruma amacıyla savaşın gerekliliğini savunmuşlardı. 

Dada hareketi, yaklaşık tüm Avrupa ülkelerinden rejim karşıtı aydınların önderliğini yaptığı bir hareketti; savaşa karşı olmaları, bu aydınları birleştiren en önemli özellikti. Birer pasifist olan bu aydın- lar, kendi devletleriyle açık bir çatışma içindeydiler; bu durum, Al- manya, Fransa ya da Romanya, her yerde aynıydı. Bu grupların gazetecilik ya da sanat alanındaki çalışmaları, savaş başladıktan sonra uygulanan çok daha sıkı bir denetimle neredeyse olanaksı- zlaştırıldı; bu aydınlardan çoğu, askere çağrılma tehlikesiyle karşı karşıya idiler. Birçok aydın, sığınmacı olarak başka ülkelere giderek, kendi ülkelerindeki zorluklardan uzaklaştılar. Böylece, İsviçre, özellikle Zürih, Avrupa ülkelerinden gelen sığın- macı aydınların toplandıkları merkez oldu. Daha 1914’te Bakunin gibi birçok tanınmış anarşist buraya yerleşmişti. Lenin de, Zürih’de Cabaret Voltaire lokalinin bulunduğu Spiegelgasse’de yaşıyordu. İlk dadacı gösterilerinin izleyicileri bu sığınmacılardı. Kabare gösterilerine etkin olarak katılanlar yine Hugo Ball, Emmy 

Hennigs, Tristan Tzara, Richard Huelsenbeck, Walter Serner, Hans Arp ve Marcel Janco gibi sığınmacılardı; Rus müzikçiler konserler veriyor, sığınmacı ressamlar dada etkinlikleri için afiş hazırlıyor ve dada yayınları için resim yapıyordu. 
Ekitap İndir
[alert title="LÜTFEN DİKKAT!" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Sabri Uzun - İn
Sabri Uzun - İn
Deniz Baykal'a komployu kimler kurdu?

Gizli kayıt yapılan evlerin kapılarını kim açtı?

Hrant Dink cinayeti "tuzak içinde tuzak" mı?

MHP yöneticilerinin seks görüntüleri nasıl kaydedildi?

Recep Tayyip Erdoğan'a suikast yalanları ne işe yaradı?

Ergenekon, Balyoz, Odatv davaları aslında ne zaman başlayacaktı?

Tertiplerde rol alan basın mensubu Cemaat şakirtleri kimler?
Ekitap İndir
[alert title="LÜTFEN DİKKAT!" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. MOBİL SİTEMİZDEN "GOGGLE CROME" TARAYICISI KULLANINIZ. Kitap linkine otomatik indirmelere karşı aşamalı güvenlik kontrolü vardır. Ekitaplist "LOGO"suna tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip sonra "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz, ardından "Robot Değilim" işaretleyerek kitap linkine ulaşabilirsiniz. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Ziya Şakir - Eyüp Sultan ve Haliç
Ziya Şakir - Eyüp Sultan ve Haliç
İstanbul'un manevi banisi Eyüp Sultana biraz daha yaklaşmak isteyenler, Fatihin İstanbul'u fethetmesinde önemli bir mihenk noktası olan Haliçte daha sonra hayat nasıl gelişti? Niçin gelişti diye merak edip bu merakım gidermek isteyenler, Bizans döneminde Roma imparatorlan İstanbul'a niçin "Allaha emanet edilmiş şehir" diyorlardı? Bunu öğrenmek isteyenler.
Üstat Ziya Şakir'in sıcak kaleminden Peygamber Efendimizi Medine'ye hicrederinde kendi evinde ağırlamak bahtiyarlığına erişmiş olan Hazreti Ebu Eyyüb Halit'i, yaşadığı dönemi, Peygamberin müjdesine nail olmak için İstanbul muhasaralarına katilması ve surlar önünde şehadetini, Fatih Sultan Mehmet Han hazrederinin burayı imar edişini, Camii ve türbenin yapılmasından sonra Osmanlı yönetimindeki Eyüp'ün, toplumsal, manevi hayattaki yerini, Eyüp'teki yaşantiyı (1959'a kadar), burada yaşamış Raif Hoca, Zekai Dede gibi meşhur kişilerin hikayelerini okuyacaksınız.
Ekitap İndir
[alert title="LÜTFEN DİKKAT!" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. MOBİL SİTEMİZDEN "GOGGLE CROME" TARAYICISI KULLANINIZ. Kitap linkine otomatik indirmelere karşı aşamalı güvenlik kontrolü vardır. Ekitaplist "LOGO"suna tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip sonra "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz, ardından "Robot Değilim" işaretleyerek kitap linkine ulaşabilirsiniz. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Emre Kongar - Devrim Tarihi ve Toplum Bilim Açısından Atatürk
Emre Kongar - Devrim Tarihi ve Toplum Bilim Açısından Atatürk
Atatürk bir diktatör müydü?Atatürk Devrimi evrensel midir?Atatürkçü ideolojinin özü nedir?Laiklik nedir?Türk Devrimi bugün hangi aşamadadır?Profesör Emre Kongar'ın Atatürk'ü ve Türk Devrimi'ni evrensel ölçülere göre değerlendirdiği bu yapıtında, Atatürk'ü bir başka görüş açısıyla yeniden tanıyacaksınız.
Ekitap İndir
[alert title="LÜTFEN DİKKAT!" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. MOBİL SİTEMİZDEN "GOGGLE CROME" TARAYICISI KULLANINIZ. Kitap linkine otomatik indirmelere karşı aşamalı güvenlik kontrolü vardır. Ekitaplist "LOGO"suna tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip sonra "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz, ardından "Robot Değilim" işaretleyerek kitap linkine ulaşabilirsiniz. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Ray Brock - Hayalet Suvari (Mustafa Kemal Atatürk)
Ray Brock - Hayalet Suvari (Mustafa Kemal Atatürk)
Çocukluğunda atılan tohumların, gençlik yıllarında serpilip askerî alandaki başarılarıyla nasıl meyve vermeye başladığının heyecan verici macerasını…
Geçmişin tutsaklığından günümüzün özgürlüğüne doğru her şeyi adım adım planlayan bir dâhinin inanılmaz mücadelesini…
Kendini Türk milletine, vatanına ve ideallerine adamış efsanevi bir kahramanın bu uğurda göze alabildiklerini…
Ve tarihe adını altın harflerle yazdırmış bir liderin iç dünyasını, Latife Hanım'la aşk dolu evliliğini, yalnızlığını ve yılgınlığını….

Gözlerinizi kırpmadan, her satırdan sonrasını merak ederek, kimi zaman duygulanıp kimi zaman gururlanarak okuyabileceğiniz bu eserde bulacaksınız….
Atatürk aşığı yazar Roy Brock kaleme aldığı Hayalet Süvari'de efsanevi liderin hayatını tüm gerçekliği ile gözler önüne seriyor….

Okumaya başlayınca elinizden 
düşüremeyeceğiniz bir başyapıt… 

"Bana yaşamı iki şey sevdirir: Özgürlük ve aşk! 
Aşk için yaşamımı veririm; ama özgürlük için aşkımdan vazgeçerim."
Aleksandra DUMAS
Ekitap İndir
[alert title="LÜTFEN DİKKAT!" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. MOBİL SİTEMİZDEN "GOGGLE CROME" TARAYICISI KULLANINIZ. Kitap linkine otomatik indirmelere karşı aşamalı güvenlik kontrolü vardır. Ekitaplist "LOGO"suna tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip sonra "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz, ardından "Robot Değilim" işaretleyerek kitap linkine ulaşabilirsiniz. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Ali Mithat İnan - Atatürk'ün Not Defterleri
Ali Mithat İnan - Atatürk'ün Not Defterleri
Avrupa kültür ve uygarlığına temel oluşturmuş ve dünyanın kurumsallaşmış en uzun ömürlü imparatorluğu sayılan Roma'nın, cumhuriyet döneminde en yetkili devlet adamı sayılan çift konsülleri, görev sürelerinin bitiminde, uygulamalarından dolayı görevden çekildikten sonra, görevsel sorumluluk nedeniyle, bir bakıma hesap vermek zorundaydılar.
Türk kültür ve uygarlığına temel oluşturmuş ve Türklük tarihinde kurumsallaşmaya olanak hazırlayan Göktürk Kağanları, hatta daha öncekiler de bir yerde Kurultay'a hesap vermek zorundaydılar.

O günlerden bu yana, gerçek devlet adamları, resmen olmasa bile uygulamalarının hesabını meclislere değil de kendi halklarının yararına, dönemiyle ilgili yazılı eser bırakarak, bu geleneği dolaylı biçimde sürdüregelmişlerdir.
Sezar'ın "Galya Savaşları"; Bilge ve Kültigin Kağanların, çağlara kafa tutan taşlara kazıttırarak, gelecek kuşaklara bıraktıkları "Orhun Abideleri"nden; Hitler'in "Kavgam"ına ve büyük Önder Atatürk'ün "Nutuk" adlı büyük eserine kadar uzanan tarihi süreçlemeden de anlaşılacağı gibi, bu tutum bir bakıma ulusa hesap verme, yol gösterme, ışık tutma ve ulusunun devamlılığına katkıyla, inanç vermedir.
Ekitap İndir
[alert title="LÜTFEN DİKKAT!" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. MOBİL SİTEMİZDEN "GOGGLE CROME" TARAYICISI KULLANINIZ. Kitap linkine otomatik indirmelere karşı aşamalı güvenlik kontrolü vardır. Ekitaplist "LOGO"suna tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip sonra "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz, ardından "Robot Değilim" işaretleyerek kitap linkine ulaşabilirsiniz. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Author Name

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/FymUrEaf4VRt8qa37E5vOFjGq7rw0baT5ScQ7nwsZ7F1nMsihsXMJ-ECCaNgexvSUbcSY44G8IikGvIN11CTzgVt5G5RX49Wod48BJ1Ip44Xxwhr2t7et1d7jFjNaw1nyI25q9LLS8R7qiefMIQzr5wd02oNh7ki7pALRS_Y003Cm0E5cHu755RtLpH7nZZ6qTWX96FWc3d_Q21qShkKCdjNSsiXgMMOAJlY3Z5W-cI1uecrJrWL0j3SVXP0u4d0fu1_xq6eRQZGyfy2iSJ8Ezr6eJ9Q0py4y-ZMSCCJma9v9rk35pvY-nKQoMq95SI9C3hdRGK_uC3hDIVyAUrpvJfRFZSrKDMeSta6lC03mk12zmjygBVkf8h37zS0j_Cax4_zQekjcWoRvC-dMsNRtdLetCKwUAayhovBiIXenrcPCa9GM-Gw6CNkl-c3DhwCpCkvOcvavfQHS1HLD0yGsNfWJ03NXfi6WAWQg3Kc0ReJWWtdy0lRn4QUQ9obz-rfqBMegiqA_V6JT6d_n_tGATRZkcV5lr-T_CTQuY3Nv_e4la-l0KE7t6snoJui35gO33yCReas0YnaznkHcqFrYhP0mhUXYYwtIGfw4ybiXAT1eW6Nu95XVS411caUXY6OUa-512tP3V5HNzNs7_FjAdqr0pNDGIX6=w146-h118-no} {facebook#https://kitapazzi.blogspot.com.tr/} {twitter#https://twitter.com/Kitapazzi} {google#Yhttps://plus.google.com/u/0/104699689942249315316}

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.