Articles by "Parapsikoloji"

Parapsikoloji etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Fraternis - Komutan - Burak Eldem

Fraternis - Komutan - Burak Eldem

2003 y ılının yaz aylarında, 2012 Marduk'k Randevu ad-lı kitab ım yay ımlandığı s ıralarda, bunun antik çağın derinlikle-rine uzanıp günümüze dek gelecek, üç bölüm halinde tasarlan-m ış bir tür alternatif tarih çal ışmasının ilk cildi olduğundan, sık sık söz etmiştim. Aslına bakılırsa, ikinci kitab ın bu denli ge-cikeceğini de düşünmüyordum o zamanlarda; çünkü ana taslak ve iskelet, a şağı yukar ı bitmi ş durumdayd ı ve tahminlerim, 2005'in yaz ba şlarında meme son biçimini verip, yayınevine tes-lim edece ğim yönündeydi. Ancak evdeki hesap çoğu kez oldu-ğu gibi yine çarşıya uymad ı ve kitab ın içerik yapısından kaynak-lanan (yeni kaynakların taranıp izlenm esi, daha önceki bazı bul-gu ve hipotezlerin bunlar ışığında tekrar s ınanması gibi) çe şitli etkenler nedeniyle, belirlediğim takvimde dokuz ayl ık ciddi bir sapma ortaya çıkmasını göze almak durumunda kald ım. Hep söylendi ği gibi, geç olsun ama güç olmasın. 
 • Kitap Adı: Fraternis - Komutan
 • Yazar Adı: Burak Eldem
 • Yayınevi: İnkılâp Kitabevi
 Fraternis - Komutan - Burak Eldem

Fraternis - Komutan - Burak Eldem

[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Tanrılar Okulu - Stefano D Anna

Tanrılar Okulu - Stefano D Anna

Hayat; tıpkı bana yaptığı gibi, sizi de, bir mengenede soluğunuz kesilinceye kadar sıktığında, sizi içinden çıkamayacağınız hayal kırıklıklarına uğrattığında ve hiç bir çıkışyolu bulamadığınızda... işte ancak o zaman bu Kitap, biranda elinize geçecek ve sizi bulacaktır. Böylece Bireysel Devrim'iniziçin, bir insanın hayal edebileceği en büyük maceraya hazırolduğunuzu bileceksiniz: Bütünlüğün üzeve yolunu kaybettiğiniz cennetinize yeniden kavuşmak.

Oluş'umuz yaşamımızı yaratır.
Dışdünyamın kalitesinin daha iyi ya da daha kötü olmasının benim temel sorumluluğum olduğunu, hayatımdaki tersliklerin ve bazen traji kolayların Oluş seviyeme bağlı olduğunu, ve bunların yalnızca, korkularımın, yıkıcı düşüncelerimin ve olumsuzca kurduğum hayallerimin maddeleşmişhalinden başka bir şey olmadığını farkettiğim andan itibaren, şikayet etmekten, başkalarını suçlamaktan, pişmanlık duymaktanya da kendime acımaktan vazgeçtim.
Bu Kitap, yolculuğumu sizlerle paylaşırken,her hangi bir şey öğretmeniyeti taşımıyor. Benim asıl amacım bir yol göstermek ve sizi kendi yolculuğunuz açıkmanız için zorlamak. Ancak bilmelisinizki, bu yol, tıpkı akıntıya karşı yüzen somon balığının izlediği yol gibi kor kutucu olduğukadar muhteşem, zorolduğu kadar keyifli, yorucu, ama bir o kadar da gereklidir.

Düş ve gerçeklik bir ve aynı şeydir. 
Düşünüzü, dolayısı ile gerçeğin izi genişletecek 3 yöntem:

Korkularınızdan ve olumsuz düşüncelerinizden kurtulmak.

Düşmanınızı sevmek.

Zamandan bağımsız olmak.
-Stefano D'Anna-
 • Kitap Adı: Tanrılar Okulu
 • Yazar Adı: Stefano D Anna
 • Yayınevi: Sinedie Yayınları
 Tanrılar Okulu - Stefano D Anna

Tanrılar Okulu - Stefano D Anna

[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Beyaz Kitap - Ramtha - Steven Lee Weinberg - Carol Wright - Sue Ann Fazio - Randall Weischedel

Beyaz Kitap - Ramtha - Steven Lee Weinberg - Carol Wright - Sue Ann Fazio - Randall Weischedel

"İnsanlığın kendi yüceliğini idrak etmekten başka kurtuluşu yoktur." Sevgili kardeşleriniz olan harika varlıklar tarafından çok yakın bir gelecekte dünyanıza büyük bir bilgi getirilecek. O zaman biliminiz olağanüstü bir hızla gelişecek. Gelen çağ, Aydınlanma Çağı' dır. Önümüzdeki yıllarda dünyamızda artık hastalık, ıstırap, nefret ve savaş var olmayacak. Bedenin yaşlanması ve ölüm, yerini, hayatın sürekliliğine bırakacak. Tüm bunlar dünyaya bilgi, anlayış ve derin sevginin her varlığın yaşamına egemen olmasıyla gelecek.

İçinde bulunduğunuz zaman, bildiğiniz yazılı tarihe ait zamanların en önemlisidir. Muhteşem bir gerçeğin su yüzüne çıkışına tanık olacaksınız. Varlığından bile haberdar olmadığınız uygarlıklar ortaya çıkacaklar. Ve yeni bir rüzgar esecek. Sevgi, barış ve mutluluk evreninizin bu zümrüt dün-yasını kaplayacak." Ramtha engin bir bilgeliğe ve sevgiye sahip olağanüstü bir zekadır. Mesajını insanlığa sunabil-mek için JZ Knight isimli Amerikalı bir kadını "kanal" olarak kullanmaktadır. JZ Knight'ın bede-nini kullanarak 1978'den beri ABD'nin her yanında yüzlerce toplantı düzenlemiş, bu toplantılarda binlerce insanı derinden sarsan olağanüstü bilgiler vermiştir. Elinizdeki kitap, bu toplantıların me-tinlerinden oluşmaktadır. Yüksek bilgi verici, iyi düzenlenmiş ve okunması kolay olan bu metin-ler, büyük bilgenin en temel ve önemli öğretilerini kapsamaktadır. 

 • Kitap Adı: Beyaz Kitap - Ramtha
 • Yazar Adı: Steven Lee Weinberg - Carol Wright - Sue Ann Fazio - Randall Weischedel
 • Çevirmen: 
 • Yayınevi: AKAŞA
 Beyaz Kitap - Ramtha - Steven Lee Weinberg - Carol Wright - Sue Ann Fazio - Randall Weischedel

Beyaz Kitap - Ramtha - Steven Lee Weinberg - Carol Wright - Sue Ann Fazio - Randall Weischedel

[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Montauk Projesi - John A. Quinn

Montauk Projesi - John A. Quinn

Bilim adamı Alfred Bielek, Preston Nichols ve Peter Moon (Montauk Project kitap serisinin yazarları) ve gizli istihbarat birimleri tarafından gizli istihbarat ve askeri birimler tarafından yürütülen diğer kişilerin iddialarıyla ilgili iki yıllık bir soruşturma yürüttüm. ajanslar, AIL, Siemens / ITT gibi kurumlar, ayrıca Brookhaven Labs ve diğer grupların belirli bölümlerini 1950'lerden günümüze kadar. Bu faaliyetler, şu anda terkedilmiş ve terk edilmemiş Montauk Hava Kuvvetleri İstasyonunun altında tam olarak doğrulanmış ve belgelenmiş bir yeraltı tesisinde devam eden tüm göstergelerdir. Radar istasyonu Long Island, NY'nin güney çatalının doğu ucunda. 

Yüzeysel askeri tesisatın kalıntıları gerçekten ciddi bir rahatsızlık içinde, ancak yeraltında aktif olmaya devam ediyor. İnşallah yeter ki, toprağın yüzeyi şimdi en az bir kağıt üzerinde bir NY Eyalet Parkı. Ancak, tapu siciline göre, Federal hükümet hala yüzeyin altındaki tüm mülklerin tüm haklarını elinde tutar!
 • Kitap Adı: Montauk Projesi
 • Yazar Adı: John A. Quinn

Montauk Projesi - John A. Quinn

 Montauk Projesi - John A. Quinn
Montauk Projesi - John A. Quinn
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Paralel Uygarlıklar - M. Mustafa Çiftçioğlu

Paralel Uygarlıklar - M. Mustafa Çiftçioğlu

Paralel Uygarlıklar 

En büyük arkeolojik gizemlerden biri ve zamanımız akademisyenlerinin en göze batan ihmallerinden biri, görünüşte birbiriyle ilgisi olmayan iki eski uygarlıktan kalan harabelerdir: Pasifik Okyanusu'nun bir tarafındaki Mayalar ve öte taraftaki Balin uygarlığı. 

Mimarisi, ikonografisi ve dindeki gizemli ve açıklanamayan benzerlikleri o kadar derin ve olağanüstüdür ki Mayalar ve Balinler adeta ikiz medeniyetler olarak görünür.

Güneydoğu Meksika'daki Yucatan Yarımadası'nda gelişen çok gelişmiş bir uygarlık olan antik Maya kültürü, dünyanın diğer tarafında paralel bir kültüre, Güneydoğu Asya'da Endonezya'daki küçük Bali adasında gelişen antik Bali'ye gizemli bir şekilde benzer. 

Bununla birlikte, hükümet yanlısı akademisyenler, Mayalar ve Balilerin, eskiler için aşılmaz bir engel olan Pasifik Okyanusu ile ayrıldıkları için temas halinde olmadıklarını söylüyorlar.

 • Kitap Adı: Paralel Uygarlıklar
 • Yazar Adı: M. Mustafa Çiftçioğlu

Paralel Uygarlıklar - M. Mustafa Çiftçioğlu

 Paralel Uygarlıklar - M. Mustafa Çiftçioğlu
Paralel Uygarlıklar - M. Mustafa Çiftçioğlu
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Munun Kozmik Güçleri 1 - James Churchward

Munun Kozmik Güçleri 1 - James Churchward

"Hindistan'da Naacallar tarafından anavatandan getirilen bir sürü kil tablet buldum. Bu tabletlerin sayısı esasen 10 bindir. Bu Naacal tabletlerinin çok azı hariç hepsi yaratılış ve Kozmik Güçler'in işleyişi hakkındaydı. Bunların açığa çıkmasıyla bu kitabı yazmaya başladım. Bu tabletlerin bulunmasına ilişkin ayrıntıları ilk kitabım olan Kayıp Kıta Mu'da vermiştim. Altmış yıl önce Hindistan'da palmiyelerin gölgesinde oturuyordum; eski hocam Rishi bu eşsiz Naacal kalıntılarını deşifre ediyor ve çeviriyordu. Bugün ise Amerika'da bir kütüphane masasında, yalnızca tek bir takımında 3 binden fazla yazı barındıran diğer Antikçağ yazılarını deşifre etmeye çalışıyorum. Bu tabletlerin bazılarından, tabletlerin en az 12 bin yıllık oldukları anlaşılıyor ama ne kadar eski olduklarını bilmiyorum.
Bunların büyük çoğunluğu Yaratılış hakkındadır; binden fazlası da Kozmik Güçler'i konu alır, kökenlerini ve işleyişlerini sunar, ayrıca hayatın ne olduğunu ve elementlere nasıl can verildiğini gösterir." James Churchward
Mu'nun Kozmik Güçleri I, James Churchwood'un neredeyse tüm yaşamını adadığı kayıp kıta MU'yla ilgili kozmik güçleri incelediği birinci kitabıdır.
 • Kitap Adı: Munun Kozmik Güçleri 1
 • Yazar Adı: James Churchward
 • Çevirmen: Ferit Burak Aydar
 • Yayınevi: Omega Yayınları

Munun Kozmik Güçleri 1 - James Churchward

 Munun Kozmik Güçleri 1 - James Churchward
Munun Kozmik Güçleri 1 - James Churchward
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Ruhların Yolculuğu - Michael Newton

Ruhların Yolculuğu - Michael Newton

Bu çarpıcı kitap ölümün ardından ruhsal dünyada yaşananlar üzerindeki sır perdesini kaldırmaktadır. İpnoterapist Dr. Michael Newton geliştirdiği özel bir teknikle ölüm sonrası saklı anılarına ulaşmayı başarmış ve bunlar arasında süper bilinç haline getirdiği yirmi dokuz deneğinin selse kayıtlarını bir araya getirerek bu kitabı oluşturmuştur. 

Bu denekler, derin trans halinde, tekrarlanan bedenlenmeleri arasında başlarına neler geldiğini heyecan verici bir şekilde tanımlamaktadırlar. Verdikleri canlı ayrıntılar, ölümün nasıl bir şey olduğunu, ruhsal varlık olarak nereye gittiğimizi, ne yaptığımızı ve niçin belli bedenlerde geri gelmeyi seçtiğimizi net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Ruhların Yolculuğunu okuduktan sonra insan ruhunun ölümsüzlüğünü daha iyi idrak edecek... ve hayatınızdaki olayların ardındaki nedenleri anlamaya başladıkça her gün içinde olduğunuz kişisel zorluklarınızı onların hangi maksada hizmet ettiklerine dair artan kavrayışınızla karşılayacaksınız.

Derin ipnoz durumunda iken bu yirmi dokuz kişi ebedi ruhlar olarak hayatlar arasındaki deneyimlerini hatırlamışlardır. Olağanüstü öykülerini okurken şu spesifik konular hakkında bilgi sahibi olacaksınız:

Ölmek nasıl bir şeydir?
Öldükten hemen sonra neler görürsünüz ve neler hissedersiniz?
Ruhsal rehberler.
"Karmaşa" içindeki ruhlara ne olur?
Ruh dünyasında niçin belli ruh gruplarına atanırsınız ve orada ne yaparsınız?
Yeryüzüne dönmek için yeni bedeninizi nasıl seçersiniz?
Farklı ruh düzeyleri: başlangıç, orta ve ilerlemiş.
Yeryüzündeki ruh eşlerinizi tanımayı ilk olarak ne zaman ve nerede öğrenirsiniz?
Hayatın amacı ve bir "yaratıcı"nın tezahürleri.
 • Kitap Adı: Ruhların Yolculuğu
 • Yazar Adı: Michael Newton
 • Çevirmen: Rengin Ekiz
 • Yayaınevi: Bilyay Yayıncılık 

Ruhların Yolculuğu - Michael Newton

Ölümden korkuyor musunuz? Öldükten sonra neler olacağını merak ediyor musunuz? Başka bir yerden gelen ve bedeniniz öldükten sonra geldiği yere geri dönen bir ruhunuzun olması mümkün müdür? Yok.sa bu, ölüm korkunuzun doğurduğu bir temenni, bir kuruntudan mı ibarettir? 

Yeryüzündeki tüm yaratılmışlar arasında, yalnızca insanların normal yaşam sürmek için ölüm korkusunu bastırmak zorunda olmaları bir paradokstur. Buna karşılık biyolojik içgüdümüz varlığımızı mutlak bir şekilde tehdit eden bu tehlikeyi unutmamıza asla izin vermez. Yaşımız ilerledikçe ölümün hayali bilincimizde kendini göstermeye başlar. Dindar kişiler bile ölümün kişiliğin sonu olmasından korkarlar. 
Ölüm hakkındaki kaygımız onun ailemizle ve dostlarımızla bütün bağlarımızı sona erdirecek bir  hiçlik olduğuna dair düşünceleri çağrıştırır. Ölmek yeryüzüne ait bütün hedeşerimizin boş olduğu hissini verir.
 Ruhların Yolculuğu - Michael Newton
Ruhların Yolculuğu - Michael Newton
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Kozmik Sifre - Zecharia Sitchin

Kozmik Sifre - Zecharia Sitchin

KADİM SIRLAR, YENİ ANLAMLAR

• Tanrıların sayıları kutsal isimlerdeki gizli anlamların şifresini çözen ipuçları mıdır?

• Sümerlerin günümüze kadar ulaşan gelişmiş genetik bilgi anlayışı hakkında ne biliyoruz?

• Kitabı Mukaddes'in peygamberleri geleceği nasıl önceden bildire bilmişlerdi?

• Kutsal Tapınaktaki platformu, Baalbek'teki İniş Yerini ve Gize' deki büyük piramitlerin altında uzanan platformu ustalıkla inşa edenler kimlerdi?

Yeni Dünya'nın keşfi, Avrupa'nın tarih kayıtlarında El Dorado'nun, şu amansız altın arayışının izini taşımaktadır. Ama Yeni Dünya'nın fatihleri, Yeryüzünde ve bu yeni topraklarda binlerce yıl önce meydana gelmiş bir arayışı yalnızca yeniden oynadıklarını hiç bilmiyorlardı!

Kayıtların ve de yeni bulunan bu zenginliklerin tetiklediği para hırsı, yağmacılık ve nedensiz tahribat hikayelerinin altına gömülmüş olan o dönemin tarihçelerinde, Avrupalıların Eski Dünya' dakilere çok benzeyen uygarlıklara rastlamaktan dolayı nasıl şaşırdıklarının kanıtları da vardır: krallıklar ve maiyetler, şehirler ve kutsal bölgeler, sanat ve şiir, göğe yükselen tapınaklar, rahipler ve de haç sembolü ile Her Şeyi Yaratan inancı. Son olarak ama bir o kadar da önemlisi, giden ama döneceklerine söz veren beyaz tenli, sakallı tanrılara ilişkin kehanetler.
 • Kitap Adı: Kozmik Sifre
 • Yazar Adı: Zecharia Sitchin
 • Çevirmen: Yasemin Tokatlı
 • Yayınevi: Ruh ve Madde Yayınları
 Kozmik Sifre - Zecharia Sitchin
Kozmik Sifre - Zecharia Sitchin
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Anu Anlatiyor - Bilinmiyor

Anu Anlatiyor - Bilinmiyor

Nereden geldik? Neden bu dünyaya geldik? Dünya’daki görevimiz nedir? Ben kimim? Bu gözlerle gören asıl “ben” kimdir? Dünya’da yaşam nasıl oluştu? Türlerin zenginliğinin kökeni nedir? Dünya’yı böylesine özel kılan nedir? Evren’de yalnız mıyız? Tanrı ya da Allah kimdir? Mutlak Yaratıcı Güç dediğimiz bu kavram bizden ne bekliyor? Herşey bir tiyatro mu? Dünya sahnesinde sahnelenen bir tiyatronun oyuncuları mıyız?
 • Kitap Adı: Anu Anlatıyor
 • Yazar Adı: Kollektif

Anu Anlatiyor - Bilinmiyor

Dünyanın sevgili insanları; size selamlar. Ben sizin ebeveyn ırkınız "Pleaidian"ların bir üyesi olan Anu'yum; daha belirgin ifade etmek gerekirse, Pleaidian savaş yıldızı Nibiru'dan olduğumu söyleyebilirim. Bu evrende yalnız olmadığınızı ve gerçekten de sizi seven ve koruyan bir ırk olduğunu anlamanız için size evreninizin ve gezegeninizin tarihini anlatacağım.

Size bu tarihi genel hatlarıyla, fazla detaya girmeden aktaracağım. Bunları, Jelaila Starr'ın rehberlik ettiğim araştırması ("12. Gezegenin Dönüşü" kitabı) sonucunda elde ettiğimiz bilgileri toplayarak oluşturdum. Ebeveyn ırkınız olan bizlerin size bıraktığımız İncil adlı kutsal kitabınızda, bütün söyleyeceklerimi kanıtlayan ve sizlere aktaracağım tarihi onaylayan bilgiler bulunmaktadır. Anlatacaklarımın bir noktasında, Jelaila'nın size bazı kitap ve yazar isimleri vermesini sağlayacağım; ama her şeyi başka kaynaklardan kendinizin de araştırmanızı öneririm. Bu ancak kendi kendinize kanıtlayabileceğiniz bir konudur.
 Anu Anlatiyor - Bilinmiyor
Anu Anlatiyor - Bilinmiyor
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Teb Kadim Mısır Uygarlığı - Giorgio A. Livraga

Teb Kadim Mısır Uygarlığı - Giorgio A. Livraga

İnsanlığın geçmişiyle ilgili konulara ihtiyatla yaklaşmamız gerekir, zira geleceğe ait sayısız belirtilere ve olaylardan mantıksal sonuçlar çıkartabilmemize rağmen, ileride olacakları bilmemize engel olan bir sis perdesi bulunduğu gibi, geçmişteki şekilleri kaplayıp onları bulanık ve anlaşılmaz kılan bir diğer örtünün varolduğunun da bilincindeyiz.

Tarih ve arkeoloji bilimlerinin genelde kesin olduğuna inanan bir kimse, bu bilimlerin devinimli ve evrimsel süreçlerini tanımadığı gibi, hem kendi hem de zamanının önyargılarının kaçınılmaz baskısı altındaki araştırmacının, karşısına çıkan değişken kavramları büyüleyici ama son derece yorucu bir uğraşmayla devamlı olarak yorumlaması gerekeceğinden de haberdar değildir.
 • Kitap Adı: Teb Kadim Mısır Uygarlığı
 • Yazar Adı: Giorgio A. Livraga
 • Çevirmen: İnci Kut
 • Yayınevi: Eser Matbaacılık

Teb Kadim Mısır Uygarlığı - Giorgio A. Livraga

KRONOLOJİ

"Teb, başka herhangi bir yerden önce vardı; su ve toprak zamanın başlangıcından beri oradaydı ve Dünyanın ve Tanrıların yaradılışı, onun Tanrısı Amon sayesinde Teb'de gerçekleşti."
(U. Ramses devrinden bir papirüs)

İbraniler, Çinliler, Mayalar ya da Yunanlılar olsun her millet, kendilerini Dünyanın en eskisi olarak görür. Mısırlılar da bu konuda bir istisna oluşturmazlar ama zamanın ve jeopolitiğin maskelerinin de ötesinde, tüm İnsanlığın ilk örneği olan bir İlahi İnsan'a ve bu însan'ın beşiği olan bir kente -bu durumda Teb şehrine- atıfta bulunulur; tıpkı Rig Veda'da bahsi geçen ve tahta parçalarıyla samandan yapılmış olup onun dokunmasıyla alev alan bir ahırda doğmuş Hindu miti Agni gibi.
 Teb Kadim Mısır Uygarlığı - Giorgio A. Livraga
Teb Kadim Mısır Uygarlığı - Giorgio A. Livraga
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Üçüncü Göz - T. Lobsang Rampa

Üçüncü Göz - T. Lobsang Rampa

EVDEKi COCUKLUK GÜNLERiM
Bu kitap Tahta Koyun Yılında yazılmıştır.
"Oh ne âlâ! Dört yaşındasın ve hâlâ at üzerinde durmayı beceremiyorsun. Sen adam olamayacaksın bu gidişle. Soylu baban ne der sonra bu işe?" Yaşlı Tzu böyle söyleyerek midillinin arkasına sert bir şamar indirdi ve havalanan tozların içine tükürdü.
Potala'nın gümüş damları, altın kubbeleri güneş ışığında parıldadılar. Az ötedeki Yılan Tapınağı Gölü'nün durgun mavi suları bir su kuşunun geçip gittiğini anlatırcasına ufak ufak dalgalanıyordu. Lhasa'dan henüz yola koyulmuş, taş patika boyunca ağır ağır ilerleyen sığırlarını dürtükleyen tüccarların haykırışları geliyordu epey uzaktan. Daha yakınlarda bir yerden de, kalabalıktan uzakta, kırlarda çalışan müzisyen rahiplerin o koca davullarından insanın göğsünü sarsarcasma çıkan "bummm, bummm, bummm" sesleri duyuluyordu.
 • Kitap Adı: Üçüncü Göz
 • Yazay Adı: T. Lobsang Rampa
 • Çevirmen: Fulya Gencel
 • Yayınevi: Akaşa Yayın ve Dağıtım

Üçüncü Göz - T. Lobsang Rampa

Öyle tanınmış bir kimse değildim. Üstelik damda anitersiz olduğu bir ülkede hastalıklı insanlar olarak yaşamakden açılan bir delik, aşağıda yanan ateşin çıkışı, öfkeli haytansa, böyle birkaç zayıf bebeğin daha baştan ölmesi daha kırışlarla karşılandı; kızgın ev sahibi tarafından tozum şöydoğrudur.

Erkek kardeşimin ölümünden sonra, eğitimim üzerinde doğru babama götürüldüm ve o gece sabaha kadar yüzükodaha da sıkı durulması gerekiyordu. Çünkü yedi yaşına basyun yatmak zorunda kaldım.

Ertesi gün ahırlara gidip sığır pisliği toplamak gibi tatdalında eğitim görmeye başlayacaktım. 
Konuda karar verileceği zaman astrolojiye başvurulur. Bir sıevine taşıyıp damı onaracaktım. Bu da daha altı yaşında olmayan bir çocuk için oldukça zor bir işti. Fakat benden başne olacağına dek her şey astrolojiden sorulur. Yedinci yaş güka herkes, yaptığım bu işten memnun olacak bir yan bulnümden hemen önceki günlerdeydik; annemin vereceği ve muştu kendisine: Öteki oğlanlar halime bakıp epey eğlen-astrologların kehanetlerini duymak üzere, soylu ve yüksek
 Üçüncü Göz - T. Lobsang Rampa
Üçüncü Göz - T. Lobsang Rampa
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Tanrının Ayak İzleri - Erich Von Daniken

Tanrının Ayak İzleri - Erich Von Daniken

Rakipsiz dedektif hikâyeleri" y a z a n Agatha Christie, bir röportajı sırasında, iyi bir cinayet kurgulamasıyla ilgili olarak ideal motifleri açıklamıştı. O n a göre, sağlam m o tiflerle işlenmiş bir cinayetin işin en sonunda açığa çıkması, hem tatmin edici h e m de heyecanlandıran bir faktördü. 

Bununla birlikte, zihinleri hemencecik terk etmeyen şüphe kırıntılarının üzerinde de önemle durmak gerektiğini vurguluyordu. Hayal ürünü cinayetlerden söz ediyordu Agatha Christie. Oysa ben sizlere gerçekten olup bitmiş, fakat bu yaşlı bayanın çizmiş olduğu çerçeveye hiç nü hiç uyum göstermeyen bir cürümden söz etmek istiyorum. 

Benim için bu suç, dinsel bir çerçeve içerisinde işlenmiştir. Bize anlatılanlara göre, Tanrı'nın Musa'ya bir «Sandık» yapmasını emrettiğini biliyoruz. Konuyla ilgili direktifleri Tevrat'ın «Çıkış» bölümünde okuyabiliriz. (25, 10) Anlaşılan odur ki, bu direktifler yalnızca sözlü olmayıp, belirli bir Sandık Modeli'nden kaynaklanmaktadır: 

«Bak ve dağda sana gösterilen örneklerine göre yap.» 
-Tevrat, Çıkış 25, 40 -
 • Kitap Adı: Tanrının Ayak İzleri
 • Yazar Adı: Erich Von Daniken
 • Çevirmen: Halit Kakınç
 • Yayınevi: Cep Kitapları

Tanrının Ayak İzleri - Erich Von Daniken

Bütün dünyada en çok satan kitaplardan biri olan Tanrıların ArabalarıI adlı tartışmalı eserin yazarı Daeniken, Tanrıların Ayak İzleri adlı yeni kitabıyla kendisini eleştrirenlere yeni yanıtlar verirken, ilginç sorular atıyor ortaya: 
"Ahid Sandığı" diye kutsal metinlerde adı geçen nesne neydi ve şimdi nerededir? İlk insanları uzaydan gelen güçler mi yarattı? Malta'daki dev taş dikitleri ve Bretanya'daki menhirleri uzaylılar mı inşa etti? Eski Çağlarda nükleer bir patlama mı olmuştu? 
Bunlar ve bunlara benzer birçok soruyla, Daeniken dünyanın en çok yankı yapan düşünürlerinden biri olmakta devam ediyor...
 Tanrının Ayak İzleri - Erich Von Daniken
Tanrının Ayak İzleri - Erich Von Daniken
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

İnannanın Aşkı - Muazzez Ilmiye Çığ

İnannanın Aşkı - Muazzez Ilmiye Çığ

Sümer'de İnanç ve Kutsal Evlenme
Sumer şairlerine göre Tanrıça İnanna, toplumun süsü, Sumer'in neşesidir. Ay Tanrısı Nanna'nın kızıdır. Akad'larda İştar, Musevilerde Astarte, Yunan'da Afrodit, Roma'da Venüs adını taşıyarak yüzyıllar boyu çeşitli toplumların efsanelerinde yaşamıştır. Venüs yıldızını temsil etmektedir. O güzelliğjn, cinselliğin, çekiciliğin, şefkatin, hırsın, kavganın, önderliğin, kurnazlığın ve en önemlisi bereketin ve çoğalmanın sembolü olmuştur. Sumer şairlerine, ozanlarına bitmez, tükenmez bir ilham kaynağı olan İnanna için yazılan öyküler, çöviyazısıyla kilden tamletler üzerine yazılarak zamanımaza kadar ulaşmıştır. Bu hikâyelerden en önemlisi ve yaygın olanı, İnanna ile Çoban Tanrısı Dumuzi'nin, ülkeye bereket sağlayan evlenmesidir. Elinizdeki kitabın konusunu, bu evlenme hikâyesi oluşturmaktadır. Muazzez İlmiye Çığ, bu hikâyeyi üç perdelik bir oyun halinde düzenledi. Birinci perde, Tanrıça İnanna'nın Çoban Tanrısı Dumuzi ile evlenmesini; ikinci perde, Tanrıça'nın yeraltına gidişini, oradan çıkabilmek için kocasını yerine göndermesini; üçüncü perde, kocasının birçok uğraştan sonra yeraltından çıkarak kırısıyla birleşmesini, böylece bereket gğeterecek yeni yılın başlamasını konu etmektedir.
 • Kitap Adı: İnannanın Aşkı
 • Yazar Adı: Muazzez Ilmiye Çığ
 • Yayınevi: Kaynak Yayınları

İnannanın Aşkı - Muazzez Ilmiye Çığ

Çiviyazılı belgelerin bulunmaya başladığı geçen yüzyıldan beri Mezopotamya'da Aşk Tanrıçası İnanna ve Çoban Tanrısı Dumuzi (Tevrat'ta Astarte-Tammuz) ile ilgili bir bereket kültünün varlığıbiliniyordu. 

Fakat, bunu her yönü ile kanıtlayacak belgeler yayımlanmış değildi. Ancak, bu yüzyılın ortalarına doğru Sümer edebiyatına ait belgeler saptanıp yayımlanmaya başlandıktan sonra bu kült ve bu kültün esasını oluşturan kutsal evlenme töreni konusu açıklığa kavuştu.

Sümer edebiyatına ait tabletlerin en büyük kısmı 1887-1890 yılları arasında ABD'de, Philadelphia Üniversite Müzesi tarafından, Güney Mezopotamya'da eski bir din ve kültür merkezi olarak yüzlerce yıl varlığını koruyan Nippur (yeni adı Niffer) şehri kazılarında bulunmuştur. 

Bu tabletler, o günkü müzeler nizamnamesine göre, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'yle kazıyı yapan kurum arasında gelişigüzel paylaşılmıştı. Başka yerlerden çıkmışveya kaçak olarak elde edilmiş bir kısım tabletler de Avrupa ve Amerika müzelerine dağılmıştır ki, hepsinin toplam beş bin adet olduğu tahmin edilmektedir. Bunların hemen hemen üçte biri İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin Çiviyazılı Belgeler Arşivi'nde bulunuyor. 
 İnannanın Aşkı - Muazzez Ilmiye Çığ
İnannanın Aşkı - Muazzez Ilmiye Çığ
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Ruhların Kaderi - Michael Newton

Ruhların Kaderi - Michael Newton

Ruhların Kaderi adlı kitabınızın ikinci bölümünde sevdiklerimizin ruhlarının bizi rahatlatmak için geri döndüklerini öğrenmek çok etkileyiciydi.
Susan, Sacramento, CA

Dr. Newton'un öğretilerinin bir kitapta daha yayınlanması beni çok heyecanlandırdı. Bu kitapta, ilk kitabında öğrendiklerimizle ilgili çok daha büyük bir anlayış sunuyor.
Laura, Denver, CO

Ruhların Kaderi, Ruhların Yolculuğun dan sonra daha fazla şey öğrenmek isteyen benim gibi birçok kişiyi çok heyecanlandırıyor.
/erry, Albany, NY

Çalışmanızı okuyana kadar öte aleme ilişkin zihnimde beliren anılarımı hiç anlamamıştım.
Dave, Atlanta, GA

Ruhsallık hakkındaki yazılannızın niteliği ve kapsamı çok derin, yine de oldukça karmaşık fikirleri çok basit bir şekilde aktarabiliyorsunuz. Verdiğiniz ilham için bütün kalbimle teşekkür ederim.
Doris, Riversid e, CA
 • Kitap Adı: Ruhların Kaderi
 • Yazar Adı: Michael Newton
 • Çevirmen: Sezer Soner
 • Yayınevi: Ruh ve Madde Yayınları

Ruhların Kaderi - Michael Newton

lüm sonrası bilincin varlığını sürdürdüğü fikri en eski zamanlardan günümüze kadar tüm kültürlerde mevcuttur. Günümüzde bu fikri destekleyen pek çok bilinç araştırması yapılmakta ve bu araştırmalardan elde edilen veriler evrenle ve varoluşla ilgili anlayışlarımızı genişletmektedir.

Günlük bilincimizin ötesine geçildiğinde; olağandışı bilinç hallerinde evrenin görünmez dokusuna nüfuz edilebilmekte ve oradaki sonsuz bilgiden yararlanılabilmektedir.

Günlük bilincin ötesine geçmek üzere pek çok teknikler kullanılmakta ve ipnoz da bu araçlar içerisinde oldukça etkili bir yöntem olarak yerini almaktadır. Bu yöntemlerle araştırmalar yapan pek çok araştırmacılar çalışmalarını sürdürmektedirler.
 Ruhların Kaderi - Michael Newton
Ruhların Kaderi - Michael Newton
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Sirius Gizemi - Robert Temple

Sirius Gizemi - Robert Temple

Günümüz gökbilimcilerinin Sirius Yıldızı sistemi hakkında daha yeni yeni keşfettiği ayrıntılı verilerin, bir Afrika kabilesinin binlerce yıllık gizli geleneklerinden yer alması nasıl açıklanabilir? Bu garip bilgilerin Sümer ve Mısır uygarlıklarına dek nasıl izlenebildiğini; Mısır, Sümer ve Yunan mitlerinin Sirus yıldızı ile ilgili ortak noktalarını, bu harika ve heyececan verici kitapta bulacaksınız.
 • Kitap Adı: Sirius Gizemi
 • Yazar Adı: Robert Temple
 • Çevirmen: Ercan Arısoy - Yasemin Tokatlı
 • Yayınevi: Ruh ve Madde Yayınları

Sirius Gizemi - Robert Temple

SİRİUS GİZEMİNİN BUGÜNÜ

Nasıl olur da bir Afrika kabilesinin kadim ve gizli gelenekleri, Sirius yıldız sistemindeki görünmeyen yıldızlar hakkında son derece kesin astrofiziksel bilgiler içerebilir? Bu bilgilerden

bazılan, kabileyi inceleyen antropologlar tarafından kaydedildikten yanın yüzyıl sonra, modern bilimciler tarafından ancak keşfedilmiştir.

Sirius Gizemi ile ilgili durum, kitabın 1976'da yayınlanan ilk baskısından bu yana tamamen değişti.1 O sıralarda Dogon kabile geleneği, Sirius sisteminde modem astronomların doğrulayamadığı üçüncü bir yıldızın varlığında ısrar ediyordu. Bazı eleştirmenler, bunun, kitabın hipotezinin yanlış olduğunu kanıtladığını söylediler. Eğer Dünya, uzak geçmişte Sirius yıldız sisteminden gelen zeki varlıklar tarafından ziyaret edilmişse ve arkalarında kendi yıldız sistemleri hakkında tüm bu kesin bilgileri bırakmışlarsa, modern astronomi tarafından doğrulanamayan bir üçüncü yıldızın, Sirius C'niıt varlığını tarif etmiş olmaları tüm anlatılanları güvenilmez hale getiriyordu. Ancak, Sirius C'nin varlığı tüm çabalara rağmen doğrulanmış durumda.
 Sirius Gizemi - Robert Temple
Sirius Gizemi - Robert Temple
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

İlahi Karşılaşmalar - Zecharia Sitchin

İlahi Karşılaşmalar - Zecharia Sitchin

Tanrı, Adem ve Havva ile hangi dilde konuşmuştu?

Arkeolojik keşifler kutsal kitaptaki hangi kayıtlan doğruladı?

Ölü Deniz Tomarlarında neler açıklanmıştı?

Uzay araçları insanlar tarafından ilk kez ne zaman görüldü?

Peygamberlerin görümleri bizlere neler anlatmakta?

Çağlar boyunca ilahi elçilerin görevleri nelerdi?

Melekler insanlara nasıl görünürler?

Melekler bizleri korumak ve yönlendirmek için hangi güçlere sahiptirler?
 • Kitap Adı: İlahi Karşılaşmalar
 • Yazar Adı: Zecharia Sitchin
 • Çevirmen: Yasemin Tokatlı
 • Yayınevi: Ruh ve Madde Yayınları

İlahi Karşılaşmalar - Zecharia Sitchin

İlahi Karşılaşmalar insan deneyiminin en üst noktasıdır: Yaşarken oluşabilecek en büyük örneği Musa'nın, Sina Dağında Rab ile karşılaşması gibidir; ve son, en son ve kesin olan örneği ise öldüklerinde gidecekleri sonsuz Ötealem hayatında, İlahi Meskenlerindeki tanrılara kahlacaklarını varsayan Mısır firavunlarınınkidir.

İnsanoğlunun İlahi Karşılaşmalar deneyimi, kutsal metinlerde ve kadim Yakın Doğu'dan günümüze kalan metinlerde kaydedildiği haliyle en şaşırtıcı ve heyecan verici destanı oluşturmaktadır. Gök ve Yer'i mekan alıp ibadeti ve bağlılığı, ebediyeti ve faniliği, aşkı ve sevgiyi, kıskançlık ve cinayeti içeren bu etkileyici dram uzaya dek çıkıp Aşağı Dünya'ya dek uzanır. Oyuncuları tanrılar ve tanrıçalar, melekler ve yan tanrılar, Dünyalılar ve androitler olan bir sahnede kehanetler ve görümlerde, rüyalar ve alametlerde, vahiylerde ve ilahi ithamlarda ifadesini bulan bu dram, Yaratıcısından ayrı düşen ve bu ilksel göbek bağını eski haline getirmeyi amaçlayarak yıldızlara uzanan insanoğlunun hikayesidir.
 İlahi Karşılaşmalar - Zecharia Sitchin
İlahi Karşılaşmalar - Zecharia Sitchin
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Zaman Başlarken - Zecharia Sitchin

Zaman Başlarken - Zecharia Sitchin

Ünlü yazar Zecharia Sitchin, Dünya Tarihçesi dizisinin en önemli bölümlerinden biri olan Zaman Başlarken adlı bu kitabında, zamanı ve insanoğlunun zaman kavramıyla tanışmasını, zamanı ölçmeyi öğrenişini ve takvimin nasıl ortaya çıktığını ele alıyor.

Bizler için bugün kanıksanmış birer ölçü birimi olan gün, ay ve yıl kavramlarının nasıl ortaya çıktığını ve takvimlerin tanrılar ve insanlar arasındaki ilişkileri nasıl belirlediklerini hayranlık uyandıran bir titizlikle anlatan Zecharia Sitchin' in bu kitabını dilimize kazandıran Sayın Yasemin Tokatlı'ya teşekkür ederiz.
 • Kitap Adı: Zaman Başlarken
 • Yazar Adı: Zecharia Sitchin
 • Çevirmen: Yasemin Tokatlı
 • Yayınevi: Ruh ve Madde Yayınları

Zaman Başlarken - Zecharia Sitchin

En eski zamanlardan bu yana Dünyalıların gözleri hep göğe çevrilidir. Hem hayranlık hem de huşu duyan Dünyalılar Göğün Usullerini öğrenmişlerdir: yıldızların konumları, Ay ve Güneş döngüleri, hafifçe yana yatık yerkürenin dönüşü. Hepsi nasıl başladı ve nasıl bitecek, dahası arada neler olacak?

Gök ve Yer ufukta çizgisinde buluşur. Binlerce yıldır Dünyalılar gecenin yıldızlarının bu buluşma noktasında yerlerini Güneşin ışıklarına bırakışlarını seyretmişler ve gün ile gecenin sürelerinin eş olduğu anı, yani Ekinoks gününü bir başvuru noktası olarak seçmişlerdir. Takvimlerin de yardımıyla insan Dünya Zamanını işte bu noktadan başlayarak saymıştır.

Yıldızlı semayı tanımlamak üzere gökler on iki parçaya, zodyağın on iki burcuna bölünmüştür. Ama bin yıllar geçtikçe "sabit yıldızlar" hiç de sabit değilmiş gibi göründüler; Ekinoks Günü, yani Yeni Yılın ilk günü bir burçtan diğerine kayar görünmeye başladı. Böylece Dünya Zamanına Göksel Zaman eklenmiş oldu ve bu yeni bir çağın, Yeni Çağın başlangıcıydı.
 Zaman Başlarken - Zecharia Sitchin
Zaman Başlarken - Zecharia Sitchin
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Hayatınızın Sırrıi Numaroloji - Harish Johari

Hayatınızın Sırrı Numaroloji - Harish Johari

Numaroloji, insanın kişiliğinin anahtarı olarak rakamları kullanır. İnsan zihninin, kişiliğin derinliklerini araştıracak şekilde çalışmasına yardımcı olan ve öğrenilmesi kolay bir yöntemdir.
Numaraloji üstatları, kendi kişiliklerini unutarak kendilerini tümüyle diğer insanların kişiliklerini incelemeye adamışlardır. Bu nedenle numaraloji konusunda ustalaşmak isteyen birinin her şeyden önce sakinleşip zihnini boşaltmayı ve sezgilerini kullanmayı öğrenmesi gerekmektedir. Numaraloji sanatı dayanıklılık, sabır ve hedef belirleme gibi yeteneklerimizin gelişmesine yardımcı olur. Deneyimler numarologlara bir kitabın öğretebileceğinden çok daha fazlasını öğretir. Bu kitabın içindeki bilgiler yalnızca
zihninizde bir pencerenin açılmasını sağlayacaktır.
 • Kitap Adı: Hayatınızın Sırrı Numaroloji
 • Yazar Adı: Harish Johari
 • Çevirmen: Meltem Tayga
 • Yayınevi: Klan Yayınları

Hayatınızın Sırrı Numaroloji - Harish Johari

RAKAMLARIN NİTELİKLERİ
Tek ve Ç ift
Rakamlar, iki temel gruba ayrılabilirler:
Tek: 1, 3 , 5, 7, 9 ve Çift: 2, 4, 6, 8.
Tek rakamlar, toplamları tek rakamdır; toplam 5 tanedirler. Çift rakamlann toplamları ise çift rakamdır (4).
Tek rakamlar güneşsi, eril, elektrik, asidik ve hareketlidirler.
Çift rakamlar Ay gibi, dişi, manyetik, alkalin ve dura
ğandırlar. Hareketsiz kalırlar çünkü gruplar arasmda düzenli bir çiftleşme vardır (2 ve 4, 6 ve 8). Yani tamamı iki şerli gruplara ayrılabilir. Tek rakamları ise bir arada gruplamaya kalktığımızda daima bir tanesi tek kalır 
(1 ve 3, 5 ve 7, 9 ...). Bu da onları hareketli bir hale getirir.
Genel olarak (tek ya da çift olsun) iki benzer rakamın bir araya gelmesi çok iyi bir şey değildir.
çift + çift - çift (durağan)
2 + 2 - 4
tek + çift - tek (hareketli)
 Hayatınızın Sırrı Numaroloji - Harish Johari
Hayatınızın Sırrı Numaroloji - Harish Johari
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Mistik Hakikatler Bilimsel Gerçekler - Crystal Love

Mistik Hakikatler Bilimsel Gerçekler - Crystal Love

Herşeyde öncedir zihin,
Başlangıçta hep o vardır.
Ve herşey ondan yaratılmıştır.
Ohammapada

Bu kitap öncelikli olarak bireysel mistik ve dogaüstü deneyimleri ve bunların mekanigine dair ciddi bir inceleme amacını taşıyor. Bugüne kadar halka açılmayan, göz ardı edilen bilimsel verileri, teoriyi ve kanıtları kullanarak, bu kitabın sayfalarında, mistik deneyimin bilimsel geçerliligini kanıtlamaya çalıştım.

Geçerli resmi dini ögreti ve bilimsel kavrayış tarafından sorgulanan ve genellikle reddedilen bu deneyimler, her şeye ragmen, müşterek tarihimizin son birkaç on yılında çarpıcı bir sosyal fenomen haline gelmiştir.

 • Kitap Adı: Mistik Hakikatler Bilimsel Gerçekler
 • Yazar Adı: Crystal Love
 • Çevirmen: Yazgı Evrim Denizci
 • Yayınevi: Dharma Yayınları

Mistik Hakikatler Bilimsel Gerçekler - Crystal Love

Mistisizm nedir?
"Mistik" sözcüğü Grekçe 'kapalı gözlerle' anlamına gelen kökten türemiş 'mystery' -'açıklanamayan'- sözcüğünden gelir.

Mistik felsefeye göre kişi, Tanrı'nın, evrenin doğasının, ya da "benin" tam bir kavranışına, sadece dışsal veya fiziksel yollarla ulaşamaz, çünkü Tanrı, din ve spiritüellik, bütünüyle kendi benliğimizde, kendi ruhumuzda mevcuttur. İçebakışla, meditasyonla ya da dualarla, beş duyunun fiziksel dünyasını dışarıda bırakan ve "gözlerini kapatan" kişi, Tanrıyla ilahi bir birliği, görüyü veya vahyi deneyimleyebilir.

Meditasyon, içebakış ve dua tüm dinlerde yaygın olmakla beraber, mistisizm bir din değildir; çünkü onun hiyerarşisi, kuralları, düzenlemeleri ve kutsal metinleri yoktur. Mistisizmde ana karakter kendinizsinizdir. En yüksek duyularınızın içerisinde hem ibadet edilen, hem de ibadet eden, hem ibadethane hem de cemaatsinizdir. Mistik yolculuk, gerçek doğası gereği, benliğe yapılan bir yolculuktur ve bu yolculuğa tamamen yalnız çıkılır.
 Mistik Hakikatler Bilimsel Gerçekler - Crystal Love
Mistik Hakikatler Bilimsel Gerçekler - Crystal Love
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Dünya Tarihçesi 2 - Gökyüzüne Merdiven - Zecharia Sitchin

Dünya Tarihçesi 2 - Gökyüzüne Merdiven - Zecharia Sitchin

Kirkus Reviews
“Çok ilginç bir kitap; mutlaka okuyun!
Sitchin’i kutlamak gerek:
Söylemek istediğini söylüyor, hatta iyi söylüyor.”
İngiliz UFO Araştırma Organizasyonu Bülteni
Okurlarımızın büyük beğenisini kazanan 12. Gezegen ve Kozmik Tohum kitaplarının yazarı Zecharia Sitchin’in “Dünya Tarihçesi” dizisinin bu kitabı da büyük araştırma, emek ve sentezlerin ürünüdür.

Eski bilgilerle yeni bilgileri, özellikle de eski kitabeleri, yazıtları, kutsal kitapları ve metinleri çağdaş bilimin tüm verileri ile bağdaştırarak insanı gerek “köken” gerekse “kozmos” ile ilişkilendiren ve tamamen belgelere dayanan tezler ortaya koyabilen ender araştırmacılardan olan Zecharia Sitchin, bizlere bir gerçeği tekrar hatırlatıyor:

Bilgi evrenseldir, her yerde, her şeyde o Tümel Bilgi vardır; yeter ki aransın, o gözle bakılsın.

Zecharia Sitchin’in bu üçüncü kitabını da Türkçemize kazandıran arkadaşımız Yasemin Tokatlı’ya teşekkür ederiz.
 • Kitap Adı: Dünya Tarihçesi 2 - Gökyüzüne Merdiven
 • Yazar Adı: Zecharia Sitchin
 • Çevirmen: Yasemin Tokatlı
 • Yayınevi: Ruh ve Madde Yayınları

Dünya Tarihçesi 2 - Gökyüzüne Merdiven - Zecharia Sitchin

CENNETİ ARAYIŞ

Bir zamanlar -kadim yazılarımızın bize söylediklerine göre Ölümsüzlük, İnsanoğlunun avucunun içindeydi.
Bu altın bir çağ idi; Adam, Yaratıcısıyla birlikte Aden Bahçesinde yaşıyordu; Adam harikulade bir meyve bahçesine göz kulak oluyor ve Tanrı da öğleden sonra melteminde yürüyüşler yapıyordu. “Ve Rab görünüşü güzel ve yenilmesi iyi olan her ağacı, ve bahçenin ortasında Hayat Ağacını, ve İyilik ve Kötülüğü Bilme ağacını yerden bitirdi. Ve bahçeyi sulamak için Aden’den bir ırmak çıktı; ve oradan bölündü ve dört kol oldu. 

Birinin adı Pişon’dur... ve ikinci ırmağın adı Gihon’dur... ve üçüncü ırmağın adı Dicle’dir... ve dördüncü ırmak Fırat’tır.”

Âdem ve Havva’nın her ağacın meyvesinden yemesine izin vardı;

İyilik ve Kötülüğü Bilme Ağacının meyvesi hariç. Ama (Yılanın baştan çıkarmasıyla) meyveyi ediklerinde; Rab, Ölümsüzlük meselesi hakkında gittikçe kaygılanmaya başladı:

Ve Rab dedi:

“İşte Adam iyiyi ve kötüyü bilmekte bizden biri gibi oldu;

Ve şimdi elini uzatmasın ve Hayat Ağacından almasın, ve yemesin ve ebediyen yaşamasın?”

Böylece Rab onu Aden Bahçesinden... çıkardı.

Ve Hayat Ağacının yolunu korumak için,

Aden Bahçesinin doğusuna Kerubileri, ve her tarafa dönen kılıcın alevini koydu.
 Dünya Tarihçesi 2 - Gökyüzüne Merdiven - Zecharia Sitchin
Dünya Tarihçesi 2 - Gökyüzüne Merdiven - Zecharia Sitchin
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Author Name

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/FymUrEaf4VRt8qa37E5vOFjGq7rw0baT5ScQ7nwsZ7F1nMsihsXMJ-ECCaNgexvSUbcSY44G8IikGvIN11CTzgVt5G5RX49Wod48BJ1Ip44Xxwhr2t7et1d7jFjNaw1nyI25q9LLS8R7qiefMIQzr5wd02oNh7ki7pALRS_Y003Cm0E5cHu755RtLpH7nZZ6qTWX96FWc3d_Q21qShkKCdjNSsiXgMMOAJlY3Z5W-cI1uecrJrWL0j3SVXP0u4d0fu1_xq6eRQZGyfy2iSJ8Ezr6eJ9Q0py4y-ZMSCCJma9v9rk35pvY-nKQoMq95SI9C3hdRGK_uC3hDIVyAUrpvJfRFZSrKDMeSta6lC03mk12zmjygBVkf8h37zS0j_Cax4_zQekjcWoRvC-dMsNRtdLetCKwUAayhovBiIXenrcPCa9GM-Gw6CNkl-c3DhwCpCkvOcvavfQHS1HLD0yGsNfWJ03NXfi6WAWQg3Kc0ReJWWtdy0lRn4QUQ9obz-rfqBMegiqA_V6JT6d_n_tGATRZkcV5lr-T_CTQuY3Nv_e4la-l0KE7t6snoJui35gO33yCReas0YnaznkHcqFrYhP0mhUXYYwtIGfw4ybiXAT1eW6Nu95XVS411caUXY6OUa-512tP3V5HNzNs7_FjAdqr0pNDGIX6=w146-h118-no} {facebook#https://kitapazzi.blogspot.com.tr/} {twitter#https://twitter.com/Kitapazzi} {google#Yhttps://plus.google.com/u/0/104699689942249315316}

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.