Articles by "Astronomi"

Astronomi etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Sirius Gizemi - Robert Temple

Sirius Gizemi - Robert Temple

Günümüz gökbilimcilerinin Sirius Yıldızı sistemi hakkında daha yeni yeni keşfettiği ayrıntılı verilerin, bir Afrika kabilesinin binlerce yıllık gizli geleneklerinden yer alması nasıl açıklanabilir? Bu garip bilgilerin Sümer ve Mısır uygarlıklarına dek nasıl izlenebildiğini; Mısır, Sümer ve Yunan mitlerinin Sirus yıldızı ile ilgili ortak noktalarını, bu harika ve heyececan verici kitapta bulacaksınız.
  • Kitap Adı: Sirius Gizemi
  • Yazar Adı: Robert Temple
  • Çevirmen: Ercan Arısoy - Yasemin Tokatlı
  • Yayınevi: Ruh ve Madde Yayınları

Sirius Gizemi - Robert Temple

SİRİUS GİZEMİNİN BUGÜNÜ

Nasıl olur da bir Afrika kabilesinin kadim ve gizli gelenekleri, Sirius yıldız sistemindeki görünmeyen yıldızlar hakkında son derece kesin astrofiziksel bilgiler içerebilir? Bu bilgilerden

bazılan, kabileyi inceleyen antropologlar tarafından kaydedildikten yanın yüzyıl sonra, modern bilimciler tarafından ancak keşfedilmiştir.

Sirius Gizemi ile ilgili durum, kitabın 1976'da yayınlanan ilk baskısından bu yana tamamen değişti.1 O sıralarda Dogon kabile geleneği, Sirius sisteminde modem astronomların doğrulayamadığı üçüncü bir yıldızın varlığında ısrar ediyordu. Bazı eleştirmenler, bunun, kitabın hipotezinin yanlış olduğunu kanıtladığını söylediler. Eğer Dünya, uzak geçmişte Sirius yıldız sisteminden gelen zeki varlıklar tarafından ziyaret edilmişse ve arkalarında kendi yıldız sistemleri hakkında tüm bu kesin bilgileri bırakmışlarsa, modern astronomi tarafından doğrulanamayan bir üçüncü yıldızın, Sirius C'niıt varlığını tarif etmiş olmaları tüm anlatılanları güvenilmez hale getiriyordu. Ancak, Sirius C'nin varlığı tüm çabalara rağmen doğrulanmış durumda.
 Sirius Gizemi - Robert Temple
Sirius Gizemi - Robert Temple
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Hayatınızın Sırrıi Numaroloji - Harish Johari

Hayatınızın Sırrı Numaroloji - Harish Johari

Numaroloji, insanın kişiliğinin anahtarı olarak rakamları kullanır. İnsan zihninin, kişiliğin derinliklerini araştıracak şekilde çalışmasına yardımcı olan ve öğrenilmesi kolay bir yöntemdir.
Numaraloji üstatları, kendi kişiliklerini unutarak kendilerini tümüyle diğer insanların kişiliklerini incelemeye adamışlardır. Bu nedenle numaraloji konusunda ustalaşmak isteyen birinin her şeyden önce sakinleşip zihnini boşaltmayı ve sezgilerini kullanmayı öğrenmesi gerekmektedir. Numaraloji sanatı dayanıklılık, sabır ve hedef belirleme gibi yeteneklerimizin gelişmesine yardımcı olur. Deneyimler numarologlara bir kitabın öğretebileceğinden çok daha fazlasını öğretir. Bu kitabın içindeki bilgiler yalnızca
zihninizde bir pencerenin açılmasını sağlayacaktır.
  • Kitap Adı: Hayatınızın Sırrı Numaroloji
  • Yazar Adı: Harish Johari
  • Çevirmen: Meltem Tayga
  • Yayınevi: Klan Yayınları

Hayatınızın Sırrı Numaroloji - Harish Johari

RAKAMLARIN NİTELİKLERİ
Tek ve Ç ift
Rakamlar, iki temel gruba ayrılabilirler:
Tek: 1, 3 , 5, 7, 9 ve Çift: 2, 4, 6, 8.
Tek rakamlar, toplamları tek rakamdır; toplam 5 tanedirler. Çift rakamlann toplamları ise çift rakamdır (4).
Tek rakamlar güneşsi, eril, elektrik, asidik ve hareketlidirler.
Çift rakamlar Ay gibi, dişi, manyetik, alkalin ve dura
ğandırlar. Hareketsiz kalırlar çünkü gruplar arasmda düzenli bir çiftleşme vardır (2 ve 4, 6 ve 8). Yani tamamı iki şerli gruplara ayrılabilir. Tek rakamları ise bir arada gruplamaya kalktığımızda daima bir tanesi tek kalır 
(1 ve 3, 5 ve 7, 9 ...). Bu da onları hareketli bir hale getirir.
Genel olarak (tek ya da çift olsun) iki benzer rakamın bir araya gelmesi çok iyi bir şey değildir.
çift + çift - çift (durağan)
2 + 2 - 4
tek + çift - tek (hareketli)
 Hayatınızın Sırrı Numaroloji - Harish Johari
Hayatınızın Sırrı Numaroloji - Harish Johari
[alert title="LÜTFEN DİKKAT! - Kitabı İndirmek İçin Logoya Tıklayınız" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Alan Lightman - Yıldızların Zamanı
Alan Lightman - Yıldızların Zamanı
Astronomi biliminin önde gelen isimlerinden olan Alan Lightman Yıldızların Zamanı'nda gezegenler, yıldızlar, galaksiler, yıldız sistemleri, evrenin başlangıcı ve sonu ile ilgili yaklaşımını açık ve canlı bir anlatımla dile getiriyor. Yıldızların Zamanı iyi bir astronomi kitabı olmasının yanı sıra iyi de bir öykü kitabı...
Ekitap İndir
[alert title="LÜTFEN DİKKAT!" icon="info-circle"] SİTEMİZ SİZLERDEN ASLA LİNKLERE ULAŞMANIZ İÇİN TELEFON ONAYI VS. İSTEMEZ! BU TÜR REKLAMLAR AÇILIRSA KESİNLİKLE İTİBAR ETMEYİNİZ. Kitap linkine "LOGO" tıkladıktan sonra 5 sn geri sayımı bekleyip sonra "REKLAMI GEÇ" butonuna basarak geçmeniz yeterli. Kitabın yüklü olduğu siteyi göremezseniz reklam sayfalarının arkasında kalmıştır, tarayıcınızdaki sekmelerinizi kontrol ediniz. [/alert]

Carl Sagan - Kozmos

Carl Sagan - KozmosKENDİ KENDİMİZİ KEŞİF YOLCULUĞUDUR...

«Biz hem gökyüzünün, hem yeryüzünün çocuklarıyız. Bu gezegen üzerindeki varlığımız süresince tehlikeli bir evrimsel yük sırtlamış bulunuyoruz. Bu yük torbasının içinde saldırıya ve töreye yatkınlık, liderlere baş eğme ve yabancılara düşmanca davranış gibi kalıtsal eğilimler yer alıyor. Fakat aynı zamanda başkalarına karşı şefkat, çocuklarımıza karşı sevgi, tarihten bir şeyler öğrenme ve giderek zekâ ve yeteneklerimize bir şeyler katma eğilimlerine de sahibiz; bunlar da hayatta kalmamıza ve refahımızı sürdürmeye yarayan etkenler... Yanımızdaki bu eğilimlerin hangileri üstün gelecek bilmiyoruz»..

Bizi Kozmos'un enginliklerinde kaçınamayacağımız bir hedef beklemekte. Dünya-dışı akıllı varlıkların bulunduğuna ilişkin henüz açık belirtiler yok. Bu, bizimkine benzer uygarlıklar acaba hiç durmamacasına kendi kendilerini yok mu ediyorlar, diye bir soru getiriyor aklımıza. Yerküremize uzaydan baktığımızda, ulusal sınır diye bir şey göremiyoruz. Uzaydan gezegenimizin incecik mavi bir hilâl, sonra da yıldızlar kenti arasında bir ışık noktası olarak göründüğünü izleyince; etnik, dinsel ya da ulusal şo-venist davranışların sürdürülmesi akıl almaz bir duruma dönüşüyor...

Hayatın hiçbir zaman başlama olanağı bulunmadığı dünyalar var. Kozmik felaketlerin yakıp yıktığı dünyalar da var. Biz talihliyiz, hayattayız, güçlüyüz. Uygarlığımızın ve türümüzün refahı elimizde olan bir şey. Eğer yerküre adına bizler söz sahibi değilsek kim olabilir? Varlığımızı sürdürmede karar veren bizler olamazsak kim olabilir?»»
Ekitap İndir

Nicolaus Copernicus - Göksel Kürelerin Devinimleri Üzerine


Hümanizma ruhunun ilk anlayış ve duyuş merhalesi, insan varlığının en müşahhas şekilde ifadesi olan sanat eserlerinin benimsenmesiyle başlar. Sanat şubeleri içinde edebiyat, bu ifadenin zihin unsurları en zengin olanıdır. Bunun içindir ki bir milletin, diğer milletler edebiyatını kendi dilinde, daha doğrusu kendi idrakinde tekrar etmesi; zekâ ve anlama kudretini o eserler nispetinde artırması, canlandırması ve yeniden yaratmasıdır. İşte tercüme faaliyetini, biz, bu bakımdan ehemmiyetli ve medeniyet dâvamız için müessir bellemekteyiz. Zekâsının her cephesini bu türlü eserlerin her türlüsüne tevcih edebilmiş milletlerde düşüncenin en silinmez vasıtası olan yazı ve onun mimarisi demek olan edebiyat, bütün kütlenin ruhuna kadar işliyen ve sinen bir tesire sahiptir. Bu tesirdeki fert ve cemiyet ittisali, zamanda ve mekânda bütün hudutları delip aşacak bir sağlamlık ve yaygınlığı gösterir. Hangi milletin kütüpanesi bu yönden zenginse o millet, medeniyet âleminde daha yüksek bir idrak seviyesinde demektir. Bu itibarla tercüme hareketini sistemli ve dikkatli bir surette idare etmek, Türk irfanının en önemli bir cephesini kuvvetlendirmek, onun genişlemesine, ilerlemesine hizmet etmektir. Bu yolda bilgi ve emeklerini esirgemiyen Türk münevverlerine şükranla duyguluyum.
Ekitap İndir

Carl Sagan - Kozmos
"Carl Sagan zamanımızın en parlak bilim adamlarından biridir... İçinde varlığımızı sürdürdüğümüz akıllara durgunluk veren Kozmos'un sonsuzluğunu dile getirirken bilimin geçmişine, şimdiki zamanına ve geleceğine ilişkin muhteşem bir eser yaratmış."Associated Press 

"Alanında göz kamaştırıcı, önerilerinde kışkırtıcı. Bu kitabı okuyan herkesin, etkisi altında kalacağından hiç kuşkum yok." The Miami Herald 

"Sagan edebi bir coşkuyla yazıyor. Harika bir eser. İnsan aklının tüm noktalarına değinen Kozmos gerçek olmayacak kadar gerçek."
The Cleveland Plain Dealer 

- İnsanoğlu uzay okyanusuna açılıyor 
- Canlıların ve evrenin yapısı 
- Doğa yasaları tüm evrende geçerlidir 
- Cennet ve cehennem 
- Başka gezegenlerde yaşam var mı? 
- Keşif yolculuklarının öyküsü 
- Samanyolu: Gecenin bel kemiği 
- Zaman ve mekan içinde yolculuk 
- Başka evrenlerin kapısı karadelikler 
- Sonsuzluğun kıyısı: Dördüncü boyut 
- Aklın evreni 
- Galaktik uygarlık 
- Yaşamak ya da yokolmak konusunda kim karara verecek?
İndirmek İçin Tıklayınız

Author Name

{picture#https://lh3.googleusercontent.com/FymUrEaf4VRt8qa37E5vOFjGq7rw0baT5ScQ7nwsZ7F1nMsihsXMJ-ECCaNgexvSUbcSY44G8IikGvIN11CTzgVt5G5RX49Wod48BJ1Ip44Xxwhr2t7et1d7jFjNaw1nyI25q9LLS8R7qiefMIQzr5wd02oNh7ki7pALRS_Y003Cm0E5cHu755RtLpH7nZZ6qTWX96FWc3d_Q21qShkKCdjNSsiXgMMOAJlY3Z5W-cI1uecrJrWL0j3SVXP0u4d0fu1_xq6eRQZGyfy2iSJ8Ezr6eJ9Q0py4y-ZMSCCJma9v9rk35pvY-nKQoMq95SI9C3hdRGK_uC3hDIVyAUrpvJfRFZSrKDMeSta6lC03mk12zmjygBVkf8h37zS0j_Cax4_zQekjcWoRvC-dMsNRtdLetCKwUAayhovBiIXenrcPCa9GM-Gw6CNkl-c3DhwCpCkvOcvavfQHS1HLD0yGsNfWJ03NXfi6WAWQg3Kc0ReJWWtdy0lRn4QUQ9obz-rfqBMegiqA_V6JT6d_n_tGATRZkcV5lr-T_CTQuY3Nv_e4la-l0KE7t6snoJui35gO33yCReas0YnaznkHcqFrYhP0mhUXYYwtIGfw4ybiXAT1eW6Nu95XVS411caUXY6OUa-512tP3V5HNzNs7_FjAdqr0pNDGIX6=w146-h118-no} {facebook#https://kitapazzi.blogspot.com.tr/} {twitter#https://twitter.com/Kitapazzi} {google#Yhttps://plus.google.com/u/0/104699689942249315316}

İletişim Formu

Ad

E-posta *

Mesaj *

Blogger tarafından desteklenmektedir.