Yasal Uyarı

Web sitemizin amacı kesinlikle yayın evlerine yada yazarlarına zarar vermek değildir. Görme engelli arkdaşlar web sayfamıza eklediğimiz E-Kitapları, metin okuyucu programlar sayesinde dinliyebilirler. 
 Amacımız Görme Engelli kardeşlerimiz için bir kaynak oluşturabilmektir, engelli olmayan arkadaşlar kitap hakkında fikir sahibi olduğunda İlgili kitabı; yayın evi, sahaflar, kütüphane ve kitapçılardan temin edebilirler. Bu web sitesi aşağıda adı geçen kanuna İstinaden görme özürlüler için hazırlanmıştır. – 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun altıncı Bölüm-Çeşitli Hükümler bölümünde yer alan Ek Madde 11 (Ek madde:03/03/2004 – 5101/26.mad) ” Ders kitapları dahil, alenileşmiş veya yayımlanmış yazılı ilim ve edebiyat eserlerinin engelliler için üretilmiş bir nüshası yoksa hiçbir ticarî amaç güdülmeksizin bir engellinin kullanımı için kendisi veya üçüncü bir kişi tek nüsha olarak ya da engellilere yönelik hizmet veren eğitim kurumu, vakıf veya dernek gibi kuruluşlar tarafından ihtiyaç kadar kaset, CD, braill alfabesi ve benzeri formatlarda çoğaltılması veya ödünç verilmesi bu Kanunda öngörülen izinler alınmadan gerçekleştirilebilir. 
Bu nüshalar hiçbir şekilde satılamaz, ticarete konu edilemez ve amacı dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz. Ayrıca bu nüshalar üzerinde hak sahipleri ile ilgili bilgilerin bulundurulması ve çoğaltım amacının belirtilmesi zorunludur. Yani T.C. Kanunlarına göre kar amacı gütmediğimiz sürece Edebi Romanlarda dahil olmak üzere engelliler için üretilmiş bir nüshası olmayan her eserin E-Kitabını oluşturabiliriz. Eğer web sitemizde yayınlanıyor olan bir eserin engelliler için üretilmiş bir nüshası var ise lütfen bizimle iletişim sayfamızdan irtibata geçiniz.

İsim
E-Posta *
Mesaj *


0 Yorumlar